Dům Dr. ing. Eustacha Mölzera

Dům Dr. ing. Eustacha Mölzera
Vila je postavena na zceleném rohovém pozemku, jehož jed­na část byla bývalá Kodymova zahrada. V situaci oproti pů­vodní parcelaci byla vila postavena na diagonálu parcely, čímž se původní stav stromů zahrady zachoval, získaly se malebnější pohledy z ulic a křižovatky, a zároveň bylo dosa­ženo nerušeného pohledu ze všech bytů na celé panorama Prahy. Uspořádání obytných částí bytů je k straně jihový­chodní a jihozápadní, kuchyně na severovýchod. Vybavení a uspořádání bytů i celé vily plně vyhovuje zákonu o daňo­vém osvobození na 25 let. Použité materiály, konstrukce a zařízení instalační umožnily využíti největší měrou zastavě­nou plochu jednotlivých podlaží.
Nosná konstrukce je ocelová. Nadokenní překlady jsou mon­tované, zavěšené. Železná okna jsou vždy zasunuta do železného rámu U profilu, který je spojuje s pilíři a montova­ným překladem nadokenním. V obytných místnostech jsou posuvná okna „Oktra“, v ostatních otočné kol osy v třetině křídel, překlápěcí, úzké s normálními závěsy. Okna jsou vesměs zdvojená a pouze 105 cm vysoká. Stropy podlah vlýskových jsou montované z uložených kostlanek mezi ocelovými stropnicemi. Korkové podlahy jsou upevněny na 5 cm silné železobetonové desce z Ferroxu, podepřené ocelovými stropnicemi. Bednění bylo provedeno přímo do stropnic. Mimo suterén, železobetonovou desku pod část korkových podlah a monierky by byla provedena celá stavba montáží suchou cestou.
Obvodní zdivo je z tvárnic Thebet, monierky parapetu u top­ných těles a obvodní monierová stěna schodiště jsou lité z  . Velmi dobře osvědčilo se použití Eternitu, zvláště 4 mm tlustých desek na okenní parapety, upev­něných pouze cementovou maltou. Firma dodávající mate­riál nedoporučovala toto provedení bez upevňovacích šroubů, proto bylo upuštěno od provedení eternitových parapetů u všech oken a provedeno jen u části jako pokus, který se plně zdařil. Eternit drží a esteticky velmi pěkně vypadá, při čemž je ­pelen a w. c. jsou opatřeny až do stropů štalfitovým ná­těrem v barvě modré, zelené a oranžové. Stěny schodiště jsou opatřeny až do stropu inkrustací, která je, jakož i že­lezná konstrukce ramen, ostříkaná barvou. Upevnění gumy na ocelových stupních schodů bylo provedeno nalepením plátna mezi gumu a ocelovou konstrukci stupně. Vytápění je konvenční, teplou vodou. Kotelna má větší a menší kotel na hnědé uhlí. Užitková voda ze zásobníku CTC napájeného z obou kotlů, dle provozu. Mimo to je reservní zdroj teplé užitkové vody z elektrických akumulačních zásobníků.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od František Maria Černý