Domek v Přílukách

Domek v Přílukách
Projekt:srpen 1998
Realizace:2006
Zastavěná plocha:118 m2
Obestavěná plocha:505 m3


Stávající stav

Domek je umístěn na pozemku v katastrálním území Příluky u Zlína. K pozemku dnes vede nezpevněná komunikace. Pozemek je orientován sever -jih s nástupem ze severu. Je svahován od jihu k severu. Na jižním okraji pozemku je svah příkrý, v místě osazení domu mírně klesá, u příjezdové cesty je mez cca 180 cm vysoká. Celkové maximální převýšení pozemku je asi 6,00 m.

Architektonické řešení
Dům je na pozemku osazen tak, aby oddělil komunikaci před severní fasádou od klidového prostoru zahrady svažující se k domu od jihu. Návrh využívá přirozené orientace a dispozičně umisťuje obytné prostory směrem k jihu. Na severní fasádu ústí tudíž okny kromě užitkových místností pouze pracovna. Dispozice domu procházená v podélném směru je v místě vstupu přetnuta příčnou komunikací pokračující za vstupem přes chodbu a obytný prostor. Tato osa je zvýrazněna za sebou řazenými dveřmi stejného formátu a je ukončena stávající chatkou ve výhledu upravenou na sklep s travnatou, pochůzí střechou. Návrh pracuje s dvěma prostorovými plány odlišenými navenek v konstrukci, materiálu i barevnosti. První plán přísně odděluje obytný prostor od exteriéru (obvodové zdivo základní hmoty domu), druhý naopak usiluje o interpenetraci interiéru a exteriéru (je vyjádřen sendvičovými konstrukcemi opláštěnými překližkovými deskami a před líc domu vybíhajícími římsami). Nad zděnou stavbou domu je navržena pultová střecha skloněná ve shodě s klesáním terénu, takže dešťová voda bude odváděna k severní fasádě kde lze předpokládat její zaústění do dešťové kanalizace bez nebezpečí jejího zdržování v blízkosti domu. S ohledem na finanční možnosti investora a jeho odhodlání stavět alespoň částečně svépomocí bylo hledáno řešení jak ekonomicky tak technologicky úsporné. Dům byl navržen jako jednopodlažní, z běžně užívaných materiálů, v jednoduchém hmotovém řešení a bez náročných technologických detailů.

Konstrukce, materiály
Návrh uvažuje klasické založení na základových pasech; obvodové stěny z pálených cihel Porotherm 40 do výšky 3,00 m, klasicky omítané; základy z prostého betonu, zdivo na MVC; nadezdění štítových zdí a severní stěny z cihel pálených 75 x 150 x 300; dřevěný krov pultové střechy, plechová krytina z vlnitého plechu s pojistnou hydroizolací; tepelná izolace stropu minerálními rohožemi. Sendvičové konstrukce jsou postaveny na základových pasech, nosná konstrukce z dřevěných hranolů, tepelná isolace minerálními rohožemi s přeložením spár, opláštění - interiér - sádrokarton, exteriér - překližkové desky.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
skromný, ale dobrý
30.12.06 08:58
PS:
Sauer
30.12.06 08:33
cena?
Radek
25.03.07 12:47
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od David Prudík