Skautské centrum „VINICE“ v Pardubicích

Skautské centrum „VINICE“ v Pardubicích
Spolupráce:Hana Dulenčin, Ondřej Černík, New Visit s.r.o.
Adresa: K Vinici 2666, Pardubice, Česká republika
Investor:Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS
Realizace:2011-12
Zastavěná plocha:895 m2
Obestavěná plocha:2880 m3


Po požáru původní skautské klubovny darovalo město Pardubice skautské organizaci pozemek bývalého zahradnictví. Na pozemku stála přízemní budova a skleníky, vše v dezolátním stavu. V roce 2007 začaly práce na návrhu nového skautského centra. V květnu 2012 bylo centrum slavnostně otevřeno. Výstavba byla financována ze zdrojů evropské unie.

Vlastní objekt centra je složen ze dvou funkčně, materiálově i barevně odlišených hmot. Rekonstruovaná budova stávajícího zahradnictví je zděná, omítaná, barevnost fasády červenohnědá, okna šedá; budova přístavby je zděná, obložená modřínovými prkny nasvislo s červenými okny.

Do původní rekonstruované budovy jsou umístěny klubovny a prostory sloužící organizaci Junák. Ke klubovnám jsou pak přidruženy doplňkové prostory výtvarné dílny, kanceláře, skladů a sociálního zázemí. Nad stávajícím podélným dvoutraktem je navrženo nové patro završené pultovou střechou klesající k severu. Nadstavba je pak se stávajícími konstrukcemi sjednocena barevností omítky a proporcemi oken reflektujícími provoz.

Před zrekonstruovanou a nadstavěnou budovu kluboven byla představena přístavba velkého a malého sálu se zázemím. Přístavba je obložena dřevem. Měla by navozovat dojem z prken sbité klubovny (původní idea postavit přístavbu z bedýnek od rajčat plněných štěrkem, jako slavná klubovna Rychlých šípů, byla ze statických a tepelně isolačních důvodů opuštěna). Velké prosklenné plochy na fasádě avizují hlavní vstup a velký a malý sál. Prostorový tvar přístavby reflektuje řazení a vrstvení místností.  Natočení vstupní fasády nachází svůj protipól v protilehlém objektu skladů. Oba objekty svými nakloněnými fasádami vytváří centrální prostor pro umístění hřiště.

Objekt skladů je zděný, omítaný, ve stejné barevnosti jako objekt kluboven. Okna kovová, vrata plechová, šedý nátěr. Krytina pultových střech všech tří budov - falcovaný svitkový plech. Klempířské práce - TiZn. plech.

Přístup na pozemek je zajištěn příjezdovou cestou od jihu při západní hraně pozemku. Přicházející návštěvník pak vstupuje do centrálního prostoru sevřeného mezi oběma budovami, budovou centra a skladů.

Okolí stavby je řešeno jako volná parková plocha s rozmístěním jednotlivých  sportovních aktivit - odbíjená, petang, lanové centrum. Dvůr při severní fasádě je soukromým shromažďovacím prostorem oddílů Junáka. Před jižní, vstupní fasádou, je umístěna mezi budovami centra a skladů víceúčelová travnatá plocha.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
bezva
David Mareš
13.06.14 09:50
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od David Prudík, Tomáš Jiránek