Bytový komplex Giardin

Bytový komplex Giardin
Samedan tvoří kompaktní městské jádro. Zbývající struktura kolem něj je však podstatně vzdušnější a přechází až do zcela rozptýlené zástavby. Na rozmezí těchto dvou odlišných struktur vyrostl nový komplex dvou rodinných domů a jednoho bytového domu. Autoři nového návrhu od počátku pracovali s myšlenkou rozčlenit příkrý svah řadou teras, podobně jako je tomu zde zvykem dlouhá staletí. Na třech paralelních terasách, které stojí nad podzemními garážemi a postupně ve svahu stoupají, jsou umístěny tři objekty s lehce lichoběžníkovými půdorysy. Pětipodlažní věž s byty stojí v nejvyšší části pozemku a vysoce přečnívá oba rodinné domy, které krčí dole. K typické místní zástavbě se odkazuje nejen stísněnými uličkami mezi nově navrženými domy, ale také asymetrickým uspořádáním oken na fasádě. Podobně by v Samedanu šlo dohledat několik věžových staveb, které architektům posloužily jako vzor při navrhování jejich věže.
Probarvovaný dusaný beton použitý pro obvodové zdivo stavbě opticky ještě přidal na mohutnosti. Zvolené zemité barvy dokonale ladí s kamennými a omítanými historickými stavbami v okolí.
0 komentářů
přidat komentář