Bytový dům Villaverde

Bytový dům Villaverde
Lokální architekt:José María Fernández-Isla & Manuel Santolaya Heredero
Adresa: Calle del Berrocal, Madrid, Španělsko
Investor:Empressa Municipal de la Vivienda
Realizace:2000 - 12.2005
Užitná plocha:11698 m2


Projekt sociálního bydlení na objednávku Empresa Municipal del la Vivienda (EMV) leží na parcele 203 v nově vybudované oblasti Verona v městské čtvrti Villaverde na jihu Madridu. Dům obsahující 176 jedno-, dvou- a třípokojové byty svým tvar souzní s celkovým urbanistickým plánem, který vyžadoval blok ve tvaru písmene U, který bude 15 metrů široká a zabírat půdorysnou stopu 2,000m². Podobně jako u ostatních budov v této čtvrti byl požadavek, aby měl blok osm podlaží a náznak šikmé střechy. Se všemi těmito ztěžujícími požadavky se navrhovaný objekt snaží chovat, aby se jeho architektura odlišovala od běžné představy bytového domu. Zatímco se okolní stavby snaží adaptovat symetrickou sedlovou střechu, náš návrh převádí tradiční pojetí obvodové zdi a střechy více abstraktním způsobem do zešikmení horní části hmoty bloku a dalším menším zkosením čelní hrany domu.
Větší podlažní plocha docílená zmenšením objemu střechy zároveň umožnila přistoupit k opláštění budovy daleko více sochařským způsobem – seříznutím zadních stran bloku, aby nepůsobil příliš pravoúhle a vytvořil rozmanitější siluetu fasád.
Dalším významným krokem byl výběr betonových fasádních obkladových desek v zemitých růžových odstínech. Vnitřní nádvoří tvoří kryté sloupoví z tmavého betonu a hustý pás zeleně, což posiluje účinek bohaté trikolóry vyzařující uvnitř. Stejně jako okolní budovy byl také povrch fasád vystaven řadě předem daných omezení, z čehož vznikla touha stvořit fasádu, který by byla hierarchicky uspořádaná (větší místnosti se na vnější fasádě projeví více okny) a zároveň, aby se rozmístění oken v celé výšce přes osm pater příliš neopakovalo (každé okno tak bylo posuzováno ve vztahu k celkové hmotě i tvaru). Dům navržený na pozemku 203 představuje dvojrozměrné, téměř matematické cvičení ve vytváření vzorců.
David Chipperfield Architects
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od David Chipperfield