Bytové domy na ulici River Street

Bytové domy na ulici River Street
Parcela běží od západu na východ a má dvě průčelí: do zpola industriální ulice River Street na západě a do servisní uličky obrácené ke dvorkům se stromy, jež patří k residenční zástavbě táhnoucí se dále k východu.

Strategií pro umístění hmoty domů bylo nasměrovat hlavní objem tří a půl podlažních obytných staveb do River Street, zatímco menší dvoupodlažní objem obsahující druhou garáž a nad ní umístěné studio obrátit do zadní uličky. Oddělení hmot umožnilo vytvořit vnitřní privátní chráněný dvůr, z něhož mohou městské domy těžit.

Architektonický koncept je odpovědí na záměr klienta co nejvíce zdůraznit světlo, prostor, objem a vytvořit příjemné prostředí na parcele, která je zatížena jistými limity v důsledku své orientace, okolí, urovně a dalších, ne zcela zřejmých vlastností.

Stávající úrovně terénu byly využity k logickému uspořádání řezu jako serie stupňovitě rozdělených podlah sestavených kolem velkého centrálního schodiště. Centrální prázdný prostor schodiště umožňuje, aby severní světlo pronikalo hluboko do tří podlaží, zatímco uspořádání výškově dělených podlah obohacuje prostorovou dimenzi interiéru.

Koupelny a obslužné prostory tvoří na každém podlaží volně stojící buňku, která dovoluje, aby boční zeď plynule probíhala od východu k západu, a dále tak podtrhuje vnímání světla, prostoru a objemu. Toto řešení nabízí otevřený pohled skrz celou hloubku domu - především při chůzi kolem centrálního schodiště.

Prostor schodiště plní také roli tepelného "komína", protože umožňuje, aby horký vzduch odcházel skrze lamely umístěné ve střešním ohybu. Řešení dále díky tahu vzduchu z venkovních fasád přes stupňovitá podlaží podporuje přirozenou ventilaci pokojů.

Komfort ve vztahu k západnímu průčelí obrácenému do River Street je řešen dvojitou fasádou. Vnější vstvu představuje pohyblivá stěna ze skla a dřevěných žaluzií, s jejíž pomocí může obyvatel domu ovlivňovat míru soukromí, stejně jako tepelnou a zvukovou ochranu. Nepravidelná sestava žaluzií vytváří stínicí efekt podobný jako v případě listoví korun stromů - tedy abstraktní krajinu v místě, kde je potenciál krajiny skutečné značně limitovaný. Individuální manipulace obyvatel se žaluziemi zajistí aktivní a stále se proměňující přítomnost ulice.

Odraz obstraktní krajiny je v interiéru posílen vertikálními pásy zrcadel různých velikostí, které jsou integrovány do obslužných buněk. Funkčně zajišťují, aby se vrchní světlo odráželo do nižších obytných podlaží a zároveň zrcadla také odhmotňují prostor kolem volného schodišťového tubusu. Fragmenty domu, schodiště, výhledů a světla lze zahlédnout v mnohačetných odrazech, které téměř vytvářejí dojem jako by člověk procházel lesem, s neustálými letmými pohledy za kmeny stromů.

Abstraktní metafora krajiny v prostředí post-industriální ulice vytváří clonu a chrání (koruna stromu) i rozšiřuje a odráží (les). Výsledný interiér je světlý, promyšlený a pohodlný; obyvatelům nabídne podnětnou životní zkušenost.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
buňky
pája
29.05.08 02:59
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jackson Clements Burrows Pty Ltd Architects