Budova velšského národního shromáždění

Budova velšského národního shromáždění
Adresa: Cardiff Bay, Cardiff, Velká Británie
Realizace:03.2006
Užitná plocha:4000 m2


Volby do velšského národního shromáždění, jehož vznik byl schválen veřejným hlasováním v roce 1999, byly přelomovým bodem v historii Walesu. Jeho sídlo, v bývalé přístavní čtvrti, je pozoruhodným příspěvkem do místní scenérie a zároveň vyjádřením víry v transformační proces.  Budova shromáždění usiluje architektonickými prostředky o vyjádření demokratických hodnot otevřenosti a participaci, zatímco vysoce pokročilý program v oblasti životního prostředí vytváří nový standard pro veřejné stavby v Británii.
Sněm je umístěn na hlavním molu vzdáleném přibližně míli od historického středu města, kdysi exportního centra v obchodu s uhlím, které bylo základem v ekonomickém růstu Cardiffu. V blízkosti stojí přístavní budova zahrnutá do seznamu Victorian Grade I a nové Wales Millennium Centre, v němž má své stálé sídlo Velšská národní opera. Stavba má otevřený výhled na Cardiffský záliv a Bristolský kanál.
Idea otevřenosti je doložena transparentní formou stavby. Veřejné prostory jsou vyvýšeny na břidlicovém podstavci, který se stupňovitě zvedá od vodní hladiny a je pak odříznut, aby umožnil dennímu světlu proniknout do administrativních místností v nižším poschodí. Lehká, jemně zvlněná střecha kryjící vnitřní i venkovní prostory je propíchnuta částí vyčnívající z 60-sedadlové sněmovny.
Velký kruhový sál sněmovny v srdci stavby je dotvářen dramaticky tvarovanou střechou, která se spojuje s hlavní střechou domu nad ní. Budova sněmovny v sobě zahrnuje také výstavní a vzdělávací prostory, kavárnu, schůzovní místnosti pro komise, zázemí pro novináře, kanceláře pro vedoucí pracovníky a stranické členy.
Druh údržby je navržen tak, aby ladil s proměnnými požadavky vnitřních prostorů – sněmovna je vybaveny vzduchotechnikou, zatímco vestibul pro veřejnost je odvětráván přirozeně. Výměníky tepla zužitkovávají potenciál země jako chladícího zařízení, zatímco samotná masa podstavce vyrovnává tepelné výkyvy vnitřního prostředí stavby. Ve srovnání s tradičními budovami tak bylo u tohoto návrhu docíleno podstatných energetických úspor.
Terén v těsné blízkosti podstavce stavbu rozšiřuje a dotýká se sousedících budov. Společně s baldachýnem stromů sněmovnu uzavírá a dokončuje mozaiku nové výstavby v této části Cardiffského zálivu. Výsledek není vůbec nabubřelý, ale zároveň nepostrádá nedostatek reprezentativního vzezření. Stavba je v souladu s institucí, která v ní sídlí, a slibuje být prvním významným bodem architektury Walesu v 21. století.

Více staveb od Richard Rogers