Biotechnologická fakulta Lublaňské univerzity

Biotehniška Fakulteta

Biotechnologická fakulta Lublaňské univerzity
Spolupráce:Vanja Milosavljevič, Jan Šavli, Domen Fučka, Tina Mikulič, Jurij Nemec, Nina Polajnar, Miha Prosen
Adresa: 101 Jamnikarjeva Ulica, Lublaň, Slovinsko
Investor:University of Ljubljana and Biotechnical Faculty
Projekt:2007-08
Realizace:2009-10
Užitná plocha:2700 m2


Budova se nachází v rozlehlém areálu s řadou pavilonů biotechnologické fakulty rozmístěných v sadu mezi ovocnými stromy. Po funkční a koncepční stránce je nová budova zamýšlena jako prodloužení stávajícího fakultního komplexu. Skládá se z velké posluchárny, děkanátu a ústřední knihovny. Navzdory chatrnému  stavu původního objektu, byl jediným bodem, k němuž se mohl nový návrh po návrhářské i organizační stránce vztahovat. V souladu s výše zmíněnými fakty, byly veškeré komunikační chodby nového objektu napojeny na chodby stávající stavby. Hlavní vstup je navržen ze západní strany společně se stávajícím vstupem do budovy, kde vytváří velkou nástupní platformu s lavičkami. Vstupní plošina slouží k tomu, aby citlivě spojila dva oddělené vstupy do jediného celku.
Spojení s původní stavbou je patrné také ze ztvárnění fasády, je pokračováním konstrukčního schématu stávajícího objektu. Dynamická fasáda odráží funkční rozvržení vnitřních prostorů a nosných konstrukčních prvků.
Knihovna sloužící jako “dům učení“ je symbolicky umístěna nad hlavní vstup. Je jako svatyně všech písemných vědomostí fakulty, knihovna má dominantní pozici v obou směrech jak k hlavnímu vstupu, tak i k hlavnímu sálu. Zvláštní pozornost byla věnována směrování sálu, který nikdy nekončí ve “slepé uličce“. Raději je uzavřen skleněnými stěnami umožňujícími uživatelům výhled do okolí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Arhitektura Krušec