Administrativní a obchodní budova TRIAS

Büro- und Geschäftshaus TRIAS

Administrativní a obchodní budova TRIAS
Spolupráce:Matthias Hönig, Marius Ellwanger, Felix Haunstein
Adresa: Martin-Luther-Ring 12, Lipsko, Německo
Investor:formart GmbH & Co.KG
Realizace:2010-14
Užitná plocha:8850 m2
Obestavěná plocha:29200 m3


Na lipské okružní třídě Martina Luthera vyrostla podle projektu místního ateliéru schulz & schulz jedenáctiposchoďová stavba, která na místě bývalých hradeb vytváří nepřehlédnutelnou nárožní dominantu. Jasnou inspirací pro dynamický vzhled byly meziválečné realizace německých expresionistů. Průběžné okenní římsy připomínají stavby Ericha Mendelsohna. Bratři Schulzovi chtěli svým projektem vyjádřit dnešní dynamicky se rozvíjející Lipsko v návaznosti na jeho bohatou historii. Výškový dům TRIAS navazuje na řadu velkolepých obchodních staveb, které v centru Lipska vznikaly od konce 19. století. Trojúhelníkový pozemek se severní orientací dotváří městský blok, jehož součástí jsou i kancelářské budovy nová radnice. Místo leželo ladem od konce druhé světové války, kdy byl původní dům vybombardován. Stísněný pozemek sevřený v ostrém úhlu vybízel k odvážnému řešení po vzoru slavné 'Žehličky' na Manhattanu (D.Burnham, 1902), madridského 'Edificio Carrión' (L.Martínez-Feduchi, 1933) nebo bližšího hamburského 'Chilehaus' (F.Höger, 1924). Všechny tyto stavby jsou dokladem úspěšného období, které se podařilo zachytit do velkoměstské architektury. Nejbližší je však myšlence vrchního stavebního rady Huberta Rittera, který v roce 1929 předložil projekt 'Ringcity' složený z řady výškových objektů rozmístěných podél okružní třídy. Tyto výškové stavby měly zároveň sloužit jako urbanisticky významné orientační body a zároveň místa, kde se měl soustředit společenský i obchodní život. Celý urbanistický koncept měl odpovídat zvyšující se intenzitě dopravy ve městě.
Bratři Schulzovi se pokusili oživit Ritterovu ideu z konce 20. let minulého století a přispět na okružní třídě výrazným orientačním bodem. Dynamika okenních pásů se ve výsledku přelévá do blízkého okolí. Nový návrh se svou barevností i plastickým členěním fasády snaží o dialog s historickými objekty, které jsou součástí městského bloku. Dynamika a převýšení se tak odehrává především na nároží. V místech, kde se TRIAS napojuje na stávající objekty, se hmota snižuje a členění oken dostává pravidelný řád.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Schulz und Schulz Architekten