Beckerath

Verena von Beckerath

*1960 - Hamburk, Německo

Heide & von Beckerath

Kantstraße 152, D-10623 Berlín
+49 30 8851879
+49 30 8852095
mail@heidevonbeckerath.com
Hlavní obrázek
Biografie
Verena von Beckerath je spoluzakladatelkou a partnerkou studia Heide & von Beckerath. Vystudovala kulturní studia na pařížské Sorbonně a Hamburské univerzitě a také architekturu na Technické univerzitě v Berlíně. Pracovala jako odborný asistent na Univerzitě umění v Berlíně a jako hostující profesor na Technické univerzitě v Braunschweigu. V rámci výzkumného stipendia působila také na Německé akademii v Římě (Villa Massimo) a v nedávné době rovněž jako hostující kritik na Cornellově univerzitě v Ithace ve státě New York.