Profesní biografie
od 2010 jednatel společnosti MOJE GUSTO, s.r.o. která zajišťuje právní subjektivitu architektonického atelieru KLANC ARCHITEKTI
od 2003 založení ATELIERU KLANC
2002–2003 spoluvlastník arch. ateliéru ARCHITEKTURA, s.r.o.
spolu s Davidem Krausem
2001 diplomová práce na Fakultě architektury ČVUT u prof. Jana Bočana
1998–2001 člen Akademického senátu ČVUT
1998–2001 člen Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT
1997–2001 náčelník Spolku posluchačů architektury

Realizace a projekty