Architektonická kancelária SPAD vznikla v septembri v roku 2004 v Bratislave. Zakladajúcimi členmi sú Juraj Sumbal a Daniel Priehoda, ktorí sa spoznali v architektonickom ateliéri Ľuba Závodného. V súčasnosti sú stálymi členmi ateliéru ešte architekti Martin Štofira a Mária Vanková. SPAD sa venuje architektonickej tvorbe obytných a občianskych budov, tvorbe interiérov a dizajnu, v prevažnej miere nábytkového. Hlavnými princípmi, ktoré štúdio uplatňuje pri svojich návrhoch sú funkcia, čistota, logika, elegancia.

Realizace a projekty