Shigematsu

Shohei Shigematsu

*1973 - Fukuoka, Japonsko

OMA

Heer Bokelweg 149, 3032 AD Rotterdam
+31(10) 2438200
+31(10) 2438202
office@oma.eu
Hlavní obrázek