Ing. Jaroslav Prokeš

Ing. Jaroslav Prokeš

Projekční kancelář TZB

Výstaviště 1, 648 00 Brno
(+420) 737 663 508
(+420) 737 348 742
info@projekcetzb.eu


Pobřežní 249/46, 186 00 Praha

(+420) 731 353 572
(+420) 737 348 742
info@projekcetzb.eu
Hlavní obrázek
Vznik projekční kanceláře je datován od r. 2004. Od počátku jsou za cíl kladeny požadavky na vzájemnou koordinaci jednotlivých profesí technického zařízení při výstavbě objektů pro bydlení, rodinné domy, bytové domy, objekty občanské vybavenosti i průmyslových objektů. Rozsah své působnosti nadále rozšiřujeme a snažíme se koncovým zákazníkům i architektonickým kancelářím při projektové přípravě svého záměru, nabídkou koordinovanou činnost napříč profesemi, které jsou neoddělitelnou součástí každé stavby a zajišťují její spolehlivý provoz a komfort při užívání. Samozřejmostí je využívání moderních trendů a technologií, které jsou pro snížení provozních nákladů nových i rekonstruovaných objektů vždy na prvním místě.

V současné době je pracuje tým v počtu 5-ti staveních inženýrů, specialistů TZB, doplněný o externí spolupracovníky a studenty VUT. 

Projekční práce jsou zastřešovány hlavním projektantem Ing. Jaroslavem Prokešem – autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT autorizace č. 1003988).
Naše služby

Zajistíme pro Vás jednotlivé stupně projektové dokumentace:
 • studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentaci skutečného provedení
 • výkon technického dozoru investora

Zajistíme kompletní projekční práce v oborech:
 • Zařízení pro vytápění staveb
 • Zařízení pro ochlazování staveb
 • Zařízení zdravotně technických instalací
 • Zařízení vzduchotechniky
 • Plynová zařízení

Další služby:
 • Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb.

Ve spolupráci s externími spolupracovníky zajišťujeme projekční práce v oborech:
 • Vodohospodářské stavby
 • Zařízení silnoproudé elektroniky a bleskosvody
 • Zařízení slaboproude elektroniky
 • Systémy MaR