Klarwein

Ossip Klarwein

*6. 2. 1893 - Varšava, Polsko
9. 9. 1970 - Jeruzalém, Izrael
Hlavní obrázek
Biografie
Joseph (Ossip) Klarwein se narodil v polské Varšavě do rodiny učitele hebrejštiny a sionisty Menachema Klarweina. V roce 1905 po neúspěšné Ruské buržoazní revoluci a rostoucí vlně antisemitismu v Polsku a Rusku se rodina rozhodla emigrovat do Německa.
1917-19 - studoval architekturu na Technické univerzitě v Mnichově

1920 - navštěvoval mistrovskou školu architektury u Hanse Poelziga na Pruské akademii v Berlíně
1921-33 - působil jako spolupracovník architekta Fritze Högera, brzy vedl jeho ateliér v Hamburgu a významnou měrou se podílel na expresionistické podobě Högerových projektů
1931 - přestěhoval se do Berlína, aby dohlížel na realizaci kostela ve Wilmersdorfu (bydlel 150 metrů od stavby), ale z důvodu sílící protižidovské nálady odchází z Högerova ateliéru a posléze i Německa
1934 - se svojí manželkou (operní pěvkyní Elsou Kühne) a synem (Mati se stal surrealistickým malířem) odchází do Brity spravované Palestiny. Usadil se v Haifě a změnil slovanské jméno Osip na hebrejské Joseph. Jeho vlastní ateliér byl zaneprázdněn výstavbou rodinných domů pro další imigranty. Zároveň působil jako vysokoškolský pedagog na Techionu a vychoval celou generaci mladých architektů.
1940 - přestěhoval se s rodinou do Jeruzaléma
1951 - byl pověřen realizaci sila Dagon, které je schopné pojmout 85000 tun obilí a vytváří v haifském přístavu nepřehlédnutelnou dominantu
1959 - byl vybrán do francouzské Académie d'Architecture

Realizace a projekty