ARCHTEX, s.r.o.

ARCHTEX, s.r.o.

návrhy a realizace textilních konstrukcí

Vodní 13, 602 00 Brno
(+420) 543 211 090
(+420) 543 217 361
info@archtex.cz

Služská 6, 182 00 Praha
(+420) 284 685 793
(+420) 284 685 799
Hlavní obrázek
Kontaktní osoba: Ing. arch. Zdeněk Hirnšal

Firma ARCHTEX s.r.o. byla založena v roce 2000 jako výhradně česká společnost se zaměřením na textilní konstrukce. Náš tým je schopen navrhnout a zrealizovat membrány pro celoroční použití jak v exteriéru tak v interiéru.
Vlastníme specializovaný software pro řešení membránových konstrukcí, s jehož pomocí umíme vytvarovat realizovatelnou membránu a případně výsledný tvar dále poskytnout architektům ve 3D modelu, např. jako podklad pro vizualizace.
Textilní či membránové konstrukce nachází široké uplatnění od zastřešení a zastínění veřejných prostorů a sportovišť, přes součásti administrativních či obchodních objektů až po konstrukce u rodinných domů, nebo drobnou zahradní architekturu.
Našimi klienty jsou architekti, kterým pomáháme formovat myšlenku membránového zastřešení, stavební společnosti, které nás najímají jako své specializované subdodavatele ale i jednotliví klienti, kteří řeší zastínění nebo zastřešení v drobnějším měřítku.
Sledujeme současné trendy - účastníme se mezinárodních vzdělávacích programů, veletrhů a workshopů, jsme v kontaktu s předními evropskými odborníky v oboru.
Spolupracujeme také s vysokými školami, umožňujeme studentům odborné praxe v našich atelierech. Snažíme se předávat nové poznatky odborné veřejnosti formou přednášek a publikování v odborném tisku.

Realizace a projekty

Další reference

Centrum Chodov - návrh a realizace ARCHTEX


Centrum Chodov - návrh a realizace ARCHTEX


Centrum Chodov - návrh a realizace ARCHTEX


Zastávka tramvaje, Praha - návrh ocelové konstrukce

> další reference naleznete na www.archtex.cz