Slováci dali na web kulturní objekty v digitalizované podobě

Vložil
ČTK
27.11.2015 10:35
Slovensko

Bratislava

Bratislava - Slováci zveřejnili na internetu v digitalizované podobě různá umělecká díla, historické předměty a památky z depozitářů tamních kulturních institucí. Slovenské ministerstvo kultury u příležitosti dnešního uvedení projektu pod názvem Slovakiana do praxe uvedlo, že zpřístupněno pro veřejnost bylo zatím více než milion digitalizovaných kulturních objektů.

Sbírka kulturního dědictví Slovenska v elektronické podobě je dostupná na zvláštním portálu. K dispozici jsou například obrazy, knihy nebo historické stavby, jako jsou hrady či náměstí. Na webu ovšem bylo možné zatím uveřejnit zpravidla jen taková díla, na která se již nevztahuje ochrana autorských práv nebo zpřístupnění umožňuje licenční smlouva.
V databázi lze vyhledávat například podle autora nebo názvu objektu. Součástí projektu jsou také virtuální prohlídky kulturních památek či jiných objektů. Zájemci mohou zveřejněná díla v digitalizované podobě sdílet a vytvářet si vlastní sbírku.
Na portál by měly postupně přibývat další objekty. Zvláštní pracoviště v zemi dosud digitalizovala čtyři miliony různých kulturních objektů.
Slovenské galerie nebo knihovny již v minulosti zahájily digitalizaci svých sbírkových fondů. Například Slovenská národní galerie v letošním roce zveřejnila na internetu digitální reprodukce výtvarných děl ze sbírek vybraných galerií na Slovensku. Až zmiňovaný projekt Slovakiana ovšem zpřístupnil kulturní předměty a objekty v elektronické podobě na jednom místě.
0 komentářů
přidat komentář

Související články