Rozšíření uměleckého muzea v Churu od Estudio Barozzi Veiga

V těchto dnech byla v hlavním městě švýcarského kantonu Graubünden dokončena přístavba palladiánské vily Planta (1874-75), která je vrcholným architekta-samouka Johannese Ludwiga (1815-88) podepsaného i na nedaleké zbrojnici (1861-63).
Dnešní sídlo Spolkového uměleckého muzea, na počátku 80. let dostavoval Peter Zumthor (spol. P.Calonder a H.J. Ruch). Nakonec se rozhodlo o zbourání sousední Sulserbau (1927) a také odstranění Zumthorovy lávky (1981), aby se uvolnil pozemek pro nové muzeum. Vila Planta byla v uplynulých letech asanována místním ateliérem Gredig Walser Architekten. Autory nové minimalistické přístavby je barcelonský ateliér Barozzi Veiga, který před čtyřmi lety zvítězil ve vyzvané soutěži. Jednoduchá šedá kostka usazená před muzeem odhaluje jen malou část, neboť dvě třetiny nových galerií se ukrývají pod náměstím. Přístavbu kromě čtyř nadzemních podlaží tvoří tři podzemní patra, přičemž půdorysná stopa suterénu je v porovnání s horními patry dvojnásobná. Nově přistavěná část je s historickou vilou propojena podzemním schodištěm. Ve spodní části se nachází stálé sbírky a archiv, zatímco v nadzemních sálech budou instalovány krátkodobé výstavy. Zvýrazněný vstup se snaží moderním způsobem reagovat na portál historické vily. Společný dialog vedou nové a staré muzeum i v dalších detailech. Čtvercový půdorys se propisuje i v menším měřítku do plastického reliéfu na fasádě. Uzavřený objekt připomíná truhlu střežící poklady ze sbírek muzea čítající na osm tisíc položek od 18. století až do současnosti. Celkové náklady na stavbu muzea ve výši 30 milionů švýcarských franků pokryla ze dvou třetin dvě třetin veřejná sbírka.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články