Vložil
Tisková zpráva
21.11.2018 07:00

zpět na článek
Restaurace Mlýnec na Novotného lávce v Praze

Všichni z každodenního života víme, jak nám nadměrný hluk dokáže ovlivnit chvíle pobytu v restauraci, nákupním centru nebo ve sportovní hale. Problémy se špatnou akustikou a nadměrným hlukem vznikají často také v moderních obytných stavbách, administrativních budovách nebo coworkingových centrech. Neřešená prostorová akustika ovlivňuje naše pracovní výkony a také kvalitu chvil našeho odpočinku, proto není dobré na ni při zpracování projektu zapomínat.

Výše zmíněné typy vnitřních prostorů mají jedno společné. Česká legislativa na tyto prostory z hlediska požadavků na prostorovou akustiku nepamatuje a stanovené požadavky na dobu dozvuku dle ČSN jsou pro tyto prostory nezávazné (závazné jsou v současnosti požadavky pouze pro prostory sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).
 
Z naší praxe však víme, že právě vnitřní prostorová akustika je jedním z důležitých aspektů spokojenosti investora a uživatelů s dokončenou stavbou. Proto vždy doporučujeme pracovat s koncepcí prostorové akustiky již v projekční fázi, jelikož dodatečné instalace zvukopohltivých materiálů jsou problematické a často mnohem nákladnější, než kdyby byly tyto úpravy realizovány v průběhu stavby. S vícenáklady na tato opatření není v rozpočtu většinou počítáno a často také dodatečné úpravy mění původní záměry architekta.

Při zpracování akustických studií vždy hledáme individuální řešení, pro které využíváme široké spektrum materiálů od různých výrobců. Využíváme také zvukopohltivé prvky šité na míru danému interiéru a požadavkům architekta. Individuálním řešením s využitím atypických řešení je často dosahováno lepší kvality výsledného řešení z hlediska vyváženosti prostorové akustiky v celém frekvenčním spektru a také nižší pořizovací ceny, než při použití standardní výrobkové produkce. Vždy se při návrhu snažíme interiér řešit tak, aby byl akustickým řešením co nejméně ovlivněn záměr architekta. S nadsázkou lze říci, že dlouhodobě se snažíme najít "neviditelné" řešení vnitřní akustiky, které se pak stává přirozenou součástí interiéru.

Návrhy a posouzení vnitřní prostorové akustiky provádíme pomocí 3D modelu v programu ODEON Auditorium a při posuzování sledujeme nejen obecně známý parametr doby dozvuku, ale také například míru zřetelnosti řeči, míru jasnosti pro hudbu a celkovou úroveň hluku z definovaných zdrojů hluku v interiéru - např. mluvící osoby apod. Vyhodnocením souboru těchto parametrů vnitřní prostorové akustiky docílíme finálního návrhu. Software ODEON Auditorium nám také dává možnost podrobně vyšetřit riziko vzniku tzv. třepotavé ozvěny ("flutter echo"), která může vzniknout nevhodným rozmístěním zvukopohltivých materiálů na vnitřních plochách.
1 komentář
shoda výpočtu s praxí
Ing. Matin Varga
| 27.11.18 02:14
Určitě velmi zajímavé a důležité téma z hlediska uživatelského komfortu. Ještě by mě zajívalo, jestli výpočty byly ověřeny i měřením v praxi v prorovnání s výpočetním programem ODEON. Jak moc v tomto případě korespondoval výpočetní návrh s realitou.
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.