Okno Slavona PROGRESSION GRP

Vložil
Tisková zpráva
30.12.2019 11:00
Společnost Slavona zahájí od začátku roku 2020 výrobu výrazně inovovaného okna PROGRESSION. Nejdůleži- tější změnou je použití jiného materiálu pro výrobu vnějšího okenního rámu.

Na rozdíl od původní konstrukce, kdy vnější rám tvoří thermowoodový profil v kombinaci s tepelně izolačním materiálem CompacFoam, je u okna PROGRESSION GRP použit speciální kompozitový profil s izolační výplní. Okno tedy bude nejen energeticky úspornější, ale také prakticky bezúdržbové. Dalším benefitem bude větší variabilita při zabudování okna do stavby – stavebník může rozhodnout, zda rám zcela ukryje pod fasádou nebo ponechá určitou část viditelnou.
0 komentářů
přidat komentář

Související články