IZONIL Hard: hydrofobní a současně paropropustná omítka nové generace

Zdroj
RBL Trade s.r.o.
Vložil
Tisková zpráva
07.05.2020 08:30
Vývoj stavebních hmot se neustále posouvá kupředu, omítky nevyjímaje. Produkt IZONIL Hard, vyvinutý a vyrobený na Slovensku, představuje suchou, průmyslově vyráběnou omítku, která je díky světově unikátnímu složení hydrofobní, ale zároveň vysoce paropropustná a mimořádně účinně vysouší.


 
V situacích, kdy do domu vnikne voda (například během záplav nebo v důsledku prudkého deště), mohou nastat vážné problémy se statikou budovy či zdravotní komplikace způsobené vznikem plísní. Aby byl produkt v boji proti těmto nežádoucím komplikacím dostatečně účinný, nestačí, aby byl pouze voděodpudivý. Na jeho funkčnosti se totiž významně podílí i jeho paropropustnost. Oba požadavky splňuje omítka IZONIL Hard, která je složena zejména z portlandského cementu, křemičitého písku a také z unikátní přísady Izocomponent. Vyztužena je PP vlákny a lze ji použít jak v interiéru, tak v exteriéru. Omítka je netoxická (vhodná k přímému styku s pitnou vodou) a může být použita i na vlhké povrchy. Aplikace je možná ručně i omítacím strojem a vzhledem k výborné přilnavosti této omítky vzniká při jejím nanášení naprosté minimum odpadu.


Univerzální použití

Omítku lze použít na vertikální podklady (stěny z cihel, pórobetonu a zdrsněného betonu), horizontální podklady (betonové podlahy a betonové střechy), hydroizolace a sanace sklepů a jiných podzemních prostorů, při rekonstrukci omítek starých budov, při hydroizolaci koupelen a sprchových koutů a také jako prostředek k zabránění zatékání vody mezi patry. Omítka IZONIL Hard je pro svou univerzálnost, kvalitu a spolehlivost naprosto neocenitelná téměř při jakékoli stavbě. Vyrábí se standardně ve dvou provedeních: F010 Jemná (zrnitost 0-0,6 mm / 25 kg) a C020 Hrubá (zrnitost 0-2 mm / 25 kg).


TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled/barva šedý prášek
Chemické složení křemičitý písek, portlandský cement, přísada Izocomponent, PP vlákna
Velikost zrna písku 0–0,6 mm / 0–2 mm
Balení 25kg papírový pytel
Životnost výrobku
při skladování
minimálně 18 měsíců v případě skladování v suchém prostředí
Míchací poměr 4–4,7 litru čisté vody / 25 kg suché omítky
Zpracovatelnost minimálně 3 hodiny (při teplotě 20 °C)
Tloušťka vrstvy jedna vrstva od 10 do 15 mm, maximálně 3 vrstvy v celkové tloušťce 30 mm
Spotřeba/vydatnost 25 kg suché omítky (tj. 1 balení) vystačí na plochu:
  • 1 m² při tloušťce vrstvy 20 mm, NEBO
  • 2 m² při tloušťce vrstvy 10 mm

PARAMETRY TESTOVÁNY DLE EN 998-1:2016

VLASTNOST ZJIŠTĚNÁ HODNOTA ZKUŠEBNÍ PŘEDPIS
Rozlití čerstvé malty po zamíchání 160 mm EN 1015-3
Doba zpracovatelnosti čerstvé malty ≥ 180 min EN 1015-9, metoda B
Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1600 kg/m³ ± 100 kg/m³ EN 1015-10
Pevnost v tlaku (po 28 dnech) ≥ 6 N/mm² (CS IV) EN 1015-11
Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) ≥ 1,6 N/mm² EN 1015-11
Přídržnost zatvrdlé malty k podkladu ≥ 0,3 N/mm² – FP a) EN 1015-12
Kapilární absorpce vody (R-sanační) ≥ 0,3 kg/m² EN 1015-18
Kapilární absorpce vody (GP) W C 2 EN 1015-18
Penetrace vody po zkoušce kapilární absorpce vody ≤ 1 mm EN 1015-18
Penetrace vody pod tlakem 1 bar (po 72 hodinách) ≤ 1 mm EN 12390-8
Koeficient tepelné vodivosti (tab. hodnota) ≤ 0,45 W/mK (P = 50%) EN 1745, tab. A.12
Koeficient propustnosti vodní páry (μ) ≤ 8 EN 1015-19
Trvanlivost (koeficient zmrazování/rozmrazování
po 10 cyklech)
> 0,85 STN 72 2452
Reakce na oheň A2 – s1, d0 bez zkoušení
Uvolňování škodlivin do prostředí existence BL kontrola BL
Hmotnostní aktivita 226 Ra 9,0 ± 1,6 Bq/kg gamaspektrometrické
stanovení
Index hmotnostní aktivity < 1 gamaspektrometrické
stanovení

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
RBL Trade s. r. o.
Štefánikova 81
085 01 Bardejov
Slovensko

IČO: 50226606
DIČ: SK2120231828

Telefon: +421 910 484 800
E-mail: office@rbl-trade.com
Web: www.rbl-trade.com
0 komentářů
přidat komentář