Czech art model - výroba architektonických modelů v 21. století

Rozhovor s Václavem Urbanem z Czech art model

Vložil
Tisková zpráva
28.11.2007 23:40
Modelářský ateliér Czech art model je nástupnickým ateliérem po panu Romanu Slavíčkovi.
V loňském roce modelářský ateliér přišel nečekanými událostmi o hlavního lídra ateliéru. Modelárně hrozil zánik. Bylo třeba se rozhodnout, zda dojde k založení nové společnosti a tedy nastavení nových parametrů, převzetí závazků, ale i přijmutí nové marketingové strategie.
Za uplynulý rok 2006 si nový ateliér Czech art model buduje svojí vlastní image. Zabývá se výrobou architektonických, technologických a výstavních modelů pro architektonické kanceláře, investory a developerské společnosti. Dále se specializuje na výrobu modelů do soutěží a na výstavy. Jedná se o její hlavní činnost. Spolupráce s budoucími architekty – potencionálními zákazníky a pomoc s výrobou diplomních projektů je samozřejmostí.

HP. Jak jsi se dostal k modelářství?
VU. Úplnou náhodou, jak už to bývá...
Zabloudil jsem v budově, kde jsme s manželkou hledali kanceláře jedné developerské společnosti. Zazvonil jsem na nejbližší dveře v přízemí. Přišel mi otevřít pan Slavíček . Slovo dalo slovo a já měl tu čest pro pana Slavíčka několik let pracovat.

Jaké je tvoje původní povolání, že jsi mohl ihned zahájit tuto specifickou činnost ?
Jsem vyučen v oboru truhlář. Čím déle jsem tuto práci vykonával, uvědomoval jsem si smysl pro detail. Práce se dřevem , ale i s jinými materiály byla pro mne vždy nesmírně zajímavá. Přesto mě to táhlo k modelům jako takovým. Pan Slavíček mi dal šanci a já mu byl vděčný.

Jaký model v tobě zanechává nostalgické vzpomínky?
Je to jednoznačně Staroměstská radnice a Orloj, který je funkční, jako ten pravý. Jeho výroba byla dokončena v květnu 2006. Jedná se o jeden z posledních modelů, které pan Slavíček vyráběl. První český exponát v měřítku 1:25, který je vystaven v Bruselu ve venkovním muzeu miniatur nejznámějších staveb z jednotlivých zemí Evropské unie. Následující den po návratu z Bruselu do Prahy nastaly okolnosti, které by nikdo nečekal a které i mně obrátily život na ruby. Byly to velmi smutné události, se kterými jsme se museli vyrovnat…

Kdo ovlivnil tehdy vaše rozhodnutí pokračovat v dané činnosti?
Bezpochyby a jednoznačně modeláři a manželka. Nikomu z nás se nechtělo klepat na dveře další modelárny, ale zároveň nás děsila administrativa dnešního podnikání. V neposlední řadě je to vždy riziko spojené s nejistotou. Nakonec jsme si rozdělili role a začali jsme budovat novou firemní kulturu.
Někteří přesto odešli...
Vzhledem k tomu, že se měl modelářský ateliér pana Slavíčka původně stěhovat do vlastních prostor, byli jsme nuceni stávající prostory zrenovovat. Renovace však bývá finančně náročná a tak jsme přetvářeli během sobot a nedělí postupně místnost po místnosti.

Jak tyto události vnímali zákazníci?
V tomto těžkém období nás svojí důvěrou podpořil marketingový ředitel společnosti FINEP pan mgr. Jan Zachariáš. Měli jsme možnost vyrábět pro tuto developerskou společnost model pro projekt REZIDENCE CÍSAŘKA II.

Tento model byl zvláštní tím, že jsme do něj v budoucnu vymodelovali další domy. Šedé části – výměnné moduly byly vyjmuty a do původních míst byly vloženy jednotlivé modely vila – domů vč. bazénů apod. Byla to velmi zajímavá práce a příjemná spolupráce. Pro tuto společnost jsme vyrobili náš první model.


Jsou developeři vašimi jedinými zákazníky?
Nikoliv, mezi naše zákazníky patří i architekti. Do soutěže o návrh Národní knihovny jsme vyráběli tři modely v měřítku 1: 500. Byla to velice zajímavá, ale časově náročná práce. Přesto jsme dokázali naše zákazníky přesvědčit, že i za daných podmínek vyrábíme ve vysoké kvalitě. Na této práci jsme mohli subjektivně hodnotit, jak se architektonické ateliéry vypořádaly s podmínkami soutěže.
Jaký model byl pro vás nejnáročn
ější z hlediska výroby?
Na přelomu roku jsme vyráběli velmi náročný architektonický model. Jednalo se o návrh stavby budovy pro umístění expozice obrazů A. Muchy - Slovanská Epopej. Velkou poctou pro nás byla spolupráce s akad. arch. Jindřichem Smetanou.
V té době jsme si říkali, že nemůže existovat model, který by z hlediska náročnosti Muchovu Epopej překonal. Jedná se o moderně pojaté umístění historických obrazů v galerii, kde jednotlivá schodiště a hlediště zároveň visí na lanech. Tato unikátní myšlenka by zasloužila realizaci. Tento model je rozkládací a obrazy jsou osvíceny LED technologií.
Hovoříme
stále o minulosti. Co vyrábíte nyní?
V současné době vyrábíme velmi zajímavé modely historických objektů v centru Prahy.
Jedná se o další formu vyráběných modelů. Vychází se z dodatečně vytvořené projektové dokumentace. Některé historické objekty nemají zachovanou projektovou dokumentaci. Jsou to nádherné historické budovy, které máme možnost osobně navštívit a nafotit si veškeré detaily historické budovy. Je to vlastně opačný postup.. Modely jsou z 90% ztvárněním, resp. přiblížením budoucnosti. U výroby historických modelů je model zmenšená replika originálu. A to doslova...Co plánujete do budoucnosti?
Rozhodně se budu snažit obnovit a rozšířit vybavení dílny. Tím dojde ke zkrácení výroby na samotném modelu. Tato skutečnost nám umožní být flexibilnější k našemu zákazníkovi. V současné době plánujeme investovat do nákupu CNC frézy. Dále chceme rozšířit náš tým, nelze dlouhodobě pracovat během víkendů. Budu se snažit vychovat a zaučit dalšího člena týmu, jako kdysi mě pan Roman Slavíček.


Děkuji za rozhovor
a přeji hodně úspěchů při realizaci vašich vizí.
Otázky kladla Ing. Hana Pikulíková


Czech art model
Václav Urban
Pod Kotlářkou 34, 150 00 Praha
Tel: (+420) 602 696 958
urban@czechartmodel.cz
www.czechartmodel.cz

> Stránka Czech art model v katalogu