Biotechnologický park s high-tech fasádou

Vložil
Tisková zpráva
29. 09. 2017 13:00
Multifunkční budova Biology Parku v Brně je součástí největšího univerzitního kampusu ve střední Evropě. Centrum moderního biomedicínského průmyslu zaujme nejen konstrukčním řešením, ale také exaktně strukturovanou fasádou.

Areál Masarykovy univerzity v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice Brno přilákal lékaře, vědce, špičkové odborníky i celé vědecké instituce. Soustředěný mozkový trust přirozeně přitahuje specializované biotechnologické, chemické, biologické, farmaceutické a IT společnosti, které se na této adrese rozhodly usadit.

Podařilo se tak úspěšně naplnit ústřední myšlenku přirozené integrace a hledání synergií, díky které architekti z projekční kanceláře A PLUS vyhráli mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh univerzitního kampusu v roce 2000.

V současné době zde působí tři fakulty s podobným zaměřením: lékařská fakulta, přírodovědecká fakulta a fakulta sportovních studií. Univerzity volně doplňují administrativní budovy, obytné budovy a občanská vybavenost, díky nimž areál žije 24 hodin denně.

Součástí areálu je také biotechnologický park, kde našly zázemí specializované firmy. Sídlí zde i jedna z nejlepších reprodukčních klinik v Evropě. A PLUS architekti kladli důraz na to, aby high-tech zaměření nájemců Biology Parku bylo zřetelné již na první pohled. Pro opláštění si proto vybrali fasádu z vláknocementových desek EQUITONE. Biology Park se v roce 2015 stal stavbou Moravského kraje v kategorii průmyslových a technologických staveb.

Univerzální prostor

Výstavba biotechnologického parku se skládá z jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaží. Návrh budovy ovlivnil strmý svah pozemku a stávající silniční komunikace. Charakteristickým znakem víceúčelové budovy je konzolovitě předsunutá hmota objektu na nosném sloupu. Ten současně plní funkci vertikální komunikace, v níž jsou umístěny výtahy a distribuční sítě.

Nosná konstrukce se skládá z příhradové stěnové konstrukce s obvodovými nosníky, na kterých jsou zavěšena jednotlivá podlaží. Celá hmota objektu se tedy zakládá na jediné podpěře - nosném sloupu. Toto řešení umožnilo navrhnout objekt jako otevřený prostor bez vnitřních sloupů. Všechna nezbytná zařízení (od elektrických vedení přes počítačové sítě po vzduchotechniku) jsou vedena ve dvojité podlaze s možností napojení z jakéhokoli místa v budově.

A Plus architekti přistupovali k návrhu budovy bez konkrétního zadání. Stavbu proto pojali jako příležitost pro vědecký výzkum. Objekt je navržen tak, aby nabídl univerzální prostor, který lze snadno přizpůsobit potřebám budoucích nájemců. Výsledkem je multifunkční budova, kde může být umístěna libovolná funkce - od klinické medicíny přes základní výzkum až po lehkou výrobu.

Fasáda naznačuje charakter

Biology Park je místem, kde se rodí biomedicínský průmysl 4.0. Tato skutečnost se promítla i do moderního designu fasády. Vzhled budovy je definován vnější fasádou z šedých vláknocementových desek EQUITONE [natura] s jemnou, ale patrnou strukturou vláken, která odkazuje na její vědecko-výzkumný charakter.

Podle A Plus architektů spočívá estetika této budovy právě v detailu. Fasáda proto měla být jasná, čistá a průmyslově vyráběná, materiálové možnosti však byly omezeny rozpočtem. Ideální poměr výkonu a ceny nabídly fasádní desky EQUITONE. Architekti tak docílili exaktního výrazu a požadované barvy. Technologie průmyslové výroby obkladů je také součástí high-tech designu a plně v souladu s charakterem budovy.

> www.equitone.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články