Akustika a zdravé vnitřní prostředí

Vložil
Tisková zpráva
25.05.2016 08:50
V rámci odborných stavebních seminářů a workshopů „Projektový den suché stavby“ vystoupilo pět významných společností, lídrů ve svých oborech, kteří představili svá řešení a novinky pro suchou výstavbu. Nechyběly informace o vlastnostech jednotlivých výrobků a použitých postupech. Jedním z vystupujících byl zástupce společnosti ROCKFON Igor Slávik s tématem akustiky a čistoty vnitřního prostředí v závislosti na stropních podhledech.

OBS de Kariboe
Když se zvuk změní v hluk

Jistě se shodneme, že hluk je součástí každodenního života v rušných městech, především tam, kde se setkává větší množství lidí – ve školách, kancelářích, nemocnicích a jiných objektech. Z celkové míry hluku pak lidé bývají podráždění, prchliví a pociťují nepříjemné napětí. Celkově se hluk nepříznivě projevuje na kvalitě našeho života. Bylo provedeno mnoho výzkumů, které dokazují následky špatné akustiky místností:

-    Žáci ve školách neslyší až 70 % souhlásek, které učitelé vyslovují 1)
-    60 % zaměstnanců v open space kancelářích uvádí, že hluk je faktorem, který jim nejvíce vadí při práci2)
-    70 % administrativních pracovníků si myslí, že jejich efektivita by byla větší, kdyby okolní prostředí bylo méně hlučné 3)
-    V nemocnicích má snížení hluku velký význam pro samotné uzdravení pacientů 4)

Akustika a kamenná vlna

Kamenná vlna je ideální materiál fungující jako akustický absorbér pohlcující hluk a zajišťující akustické pohodlí a komfort interiéru,“ říká na začátek Igor Slávik. „Stropy ROCKFON díky ní mají vynikající akustické vlastnosti. Důležitá je v tomto případě nejen zvuková pohltivost, ale také velmi dobrá zvuková neprůzvučnost, kdy materiál zabraňuje nejen průchodu zvuku stropem, ale také jeho další šíření do okolí.“
Stropy z kamenné vlny Vám dávají možnost akusticky vyřešit téměř jakýkoliv prostor. Zajišťují nejvyšší zvukovou pohltivost, nejkratší dobu dozvuku a přímo ovlivňují srozumitelnost řeči v místnosti, kdy se zvyšuje slyšitelnost a srozumitelnost jednotlivých slov v závislosti na době dozvuku, řečového signálu či tvaru místnosti. Dále stropy ROCKFON eliminují tzv. „Efekt přátelského setkání“, kdy svobodně hovořící lidé v jedné místnosti hovoří postupně čím dál hlasitě až v podstatě křičí.

Herningsholm Gymnasium

Zdravé prostředí

Akustika není jediným ukazatelem, na který se při výrobě stropů klade důraz. Součástí přednášky bylo i téma zdravého prostředí a to především při použití stropních podhledů ve zdravotnických zařízeních. Pro takové prostory musí být použité materiály zdravotně nezávadné. „Kamenná vlna takovému požadavku plně vyhovuje, jelikož se jedná o 100% anorganický materiál, který chrání proti šíření nebezpečných mikroorganismů, jako jsou bakterie a plísně,“ říká Igor Slávik. Výrobky z řady MediCare byly na odolnost proti mikroorganismům samozřejmě testovány (resistence proti MRSA, Candida Albicans, Aspergillus Niger). Stropy je zároveň možné dezinfikovat párou a díky voděodolnosti kamenné vlny čistit vodou, či vodou s roztokem amoniku, chlóru atd. (dle instrukcí od výrobce).

Projektový den

Závěrem ještě pár slov o samotném odborném semináři. Hojná účast na jednotlivých přednáškách z řad architektů, realizačních firem a v neposlední řadě také studentů dává tušit, že diskutované téma je velmi atraktivní. Má velký význam pro zlepšování a kultivaci okolního prostředí, pro zlepšování standardů suché výstavby ve veřejných i soukromých prostorách a v neposlední řadě zvyšování kvality akustických řešení.
Více o akustických vlastnostech materiálů na www.rockfon.cz

1)    Výzkumný projekt „Srozumitelnost ve školních třídách“ – Fakulta stavebního inženýrství a výzkumu, Univerzita Herriot-Watt, Edinburgh
2)    Dánské národní výzkumné centrum pracovního prostředí „Hluk v důsledku lidské činnosti)
3)    Julian Treasuer, Sound Business, 2007
4)    Zdroj: Technické směrnice  pro zdravotnické objekty (Health Technical Memorandum)

Warsaw Hospital for Children
0 komentářů
přidat komentář

Související články