Škola architektury - studentská vědecká konference na FA ČVUT

Šárka Malošíková, FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
09. 11. 2017 08:10
V pátek 10. listopadu 2017 se v místnost 152 na Fakultě architektury ČVUT v Praze uskuteční mezinárodní studentská vědecká konference Škola architektury. Jejím cílem je představit různorodé přístupy k architektonickému vzdělávání a poskytnout tak prostor pro otevřenou diskusi na toto téma.

Kromě příspěvků věnovaných přímo výuce na vysokých školách architektury jsou vítána témata, která se zabývají vzděláváním dětí a studentů na nižších vzdělávacích stupních či edukací širší veřejnosti. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, například pedagogických fakult, kteří se ve svém výzkumu věnují rozvoji kreativity a technického myšlení. Konference by se měla také dotknout aplikace metody research by design přímo ve výuce architektury.Autoři:


Studenti doktorského studia, kteří se v rámci své práce zabývají různými aspekty architektonického vzdělávání, a dále studenti magisterského studia na FA ČVUT, kteří se při svém pobytu v zahraničí setkali s alternativními přístupy výuky například v rámci výměnného programu Erasmus+.Organizační tým konference:

Ing. arch. Šárka Malošíková, koordinátorka konference

Ing. arch. Karolína Kripnerová, organizační zajištění konference a sborníku

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., odpovědná osoba za vědecký výborVědecký výbor:

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler

doc. Ing. arch. Eduard Schleger

doc. Ing. Michaela Brožová

Program konference:


V dopoledním bloku proběhnou prezentace studentů doktorského studia. Odpoledne je doplní prezentace pedagogů od nás i ze zahraničí.8:30–9:00 registrace 

9:00–9:10 zahájení konference a úvodní slovo9:10–9:30

Rozvoj tvorivosti na stredných školách stavebných

Ivana Bradová (FA STU Bratislava) 9:30–9:50 

Participácia a participatívne plánovanie vo vzdelávacom systéme na Slovensku

Zuzana Kadášová (FA STU Bratislava) 9:50–10:10

Kudy chodím, vidím…

Barbora Přehnilová (FF UJEP Ústí nad Labem)10:10–10:30 pauza na kávu10:30–10:50

Architektura do škol

Zuzana Zbořilová (FA ČVUT Praha)10:50–11:10

Potenciál projektů desing-build ve výuce architektury

Malošíková Šárka (FA ČVUT Praha)11:10–11:30

Výuka ZANu

Radka Kurčíková (FA ČVUT Praha)11:30–11:50

Spekulace v architektonickém vzdělávání

Jiří Vítek (FA VUT Brno)11:50–12:50 oběd

12:50–13:00 zahájení odpoledního bloku13:00–13:45

Design in context — wooden installations in Estonian wilderness

Mari Hunt (Estonská akademie umění, Tallin, Estonsko)13:45–14:30

From hat to hut.

Friederike Kluge (ETH Zurich, Švýcarsko)14:30–15:00 pauza na kávu15:00–15:25

Výuka architektonického navrhování v prvním ročníku na Fakultě umění a architektury v Liberci

Vladimír Balda (FUA TU Liberec)15:25–15:50

Cesta do neznáma

Karolína Jirkalová a Jakub Chuchlík (FUA TU Liberec)15:50–16:15

Learning by doing aneb když ruka myslí

Hana Seho (FA ČVUT Praha)16:15–16:40

Od slunce po sokl

Dalibor Hlaváček (FA ČVUT)16:40–16:50 závěrečné slovo Konference bude probíhat převážně v anglickém jazyce.

Změny v programu vyhrazeny.Více informací >
0 komentářů
přidat komentář