Architekt v praxi 2017 - přednáškový cyklus na FA VUT

FA VUT
Vložil
Tisková zpráva
21. 09. 2017 15:40
V rámci přednáškového cyklu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP se v zimním semestru uskuteční na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5 cyklus jedenácti přednášek, které jsou přístupné všem zájemcům o současnou architektonickou tvorbu.

Josef Kiszka / 21.9. / 16:00 / A310
Christian Ambos / 27.9. / 17:00 / A310
Michal Rosa / 19.10. / 17:00 / A118
Jan Proksa / 26.10. / 17:00 / A118
Jakub Fišer / 2.11. / 17:00 / A118
Václav Girsa / 9.11. / 17:00 / A118
Ondřej Císler / 15.11. / 17:00 / A210
José Aragüez / 23.11. / 17:00 / A310
Ondřej Synek / 30.11. / 17:00 / A118
Mjölk / 6.12. / 17:00 / A210
Kamkabinet / 7.12. / 17:00 / A118


doc. Ing. arch. Josef Kiszka (*1952 Životice) vystudoval obor architektura na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (1970-76), následně absolvoval postgraduální studium urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury VUT v Brně (1987-88). V letech 1976-77 působil na Útvaru hlavního architekta v Ostravě. 1977-90 pracoval ve Stavoprojektu Ostrava, AT4 Havířov. Od 1990 provozuje v Ostravě vlastní studio ARKISS. V roce 1993 získal českou autorizaci ČKA, 2005 polskou autorizaci IARP a 2007 projekční oprávnění pro Slovensko. 1993-2004 byl členem představenstva ČKA. Od 1999 je předsedou nadačního fondu Arcus. Od 2006 působí na FAST, VŠB-TU Ostrava, 2015 získal na FA VUT habilitaci. Od 2016 je vedoucím Ústavu navrhování na FA VUT v Brně.

Christian Ambos studoval architekturu na Technické univerzitě ve Vídni (1993-2001) a sbíral rovněž zahraniční zkušenosti na universitě v Montrealu a Technické univerzitě v Delftu (1996). Letech 2000-01 pracoval jako odborný asistent na vídeňské Technice. Je zakládajícím členem ateliérů Franz architekten (2006) a Franz & Sue (2017).

Michal Rosa
(*1975 Trutnov) po absolvování trutnovského gymnázia (1994) navštěvoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brna, kde promoval v roce 2001. Následující čtyři roky sbíral zkušenosti v trutnovském ateliéru ATIP a od roku 2005 vede vlastní vlastní architektonickou praxi.

Jan Proksa po bakalářském studiu architektury na FA ČVUT Praha (prof. J.Bočan, prof. I.Koupa, prof. A.Šrámková) a HUT v Helsinky (prof. M.Komonen) diplomoval v roce 2007 u Willa Alsopa na Technické univerzitě ve Vídni. Následujících osm let sbíral pracovní zkušenosti v basilejském ateliéru Diener & Diener (2005-06), vídeňských kancelářích Adolfa Krischanitze (2008-07) a ARGE Architekten Wien Mitte (2008-12), aby si v roce 2012 založil ve Vídni vlastní praxi.

Jakub Fišer (*1972 Praha) vystudoval Střední průmyslová škola stavební v Praze (1986-90), následně pokračoval ve studiu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Brně (1990-96), kde diplomoval u Oldřicha Hájka s projektem Polyfunkčního objektu Revoluční-Novomlýnská. V období 1995-2006 pracoval v ateliéru Jana Aulíka (STUDIO A). Od 2007 je Aulík Fišer architekti. Od roku 2008 je členem Akademie architektury OA a ČKA. Od 2010 je členem dozorčí rady NČA. 2012-13 vedl studio A1 na pražské UMPRUM. 2015 byl pedagogem Letní školy architektury v Litomyšli

prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa (*1945 Praha) vystudovala obor architektury na Fakultě stavební ČVUT Praha (1969), následně pokračoval ve studiu na škole architektury u profesora Františka Cubra na Akademii výtvarných umění v Praze (1972). V období 1971-90 byl zaměstnán ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze (SÚRPMO). Od 1991 vede společně s architektem M. Hanzlem soukromou praxi GIRSA AT s.r.o. pro obnovu a konzervaci historických staveb a souběžně je od 1992 pedagogem na FA ČVUT (1995 habilitace pro obor rekonstrukce a ochrana památek a 2008 jmenován profesorem na ČVUT). Od září 2008 je vedoucím Ústavu památkové péče na FA ČVUT. Od ledna 2015 je prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS.

MgA. Ondřej Císler, Ph.D. (*1972 Lusaka, Zambie) studoval na FA ČVUT u prof. Aleny Šrámkové a prof. Jana Bočana (1998-2004), absolvoval na Škole Architektury AVU u prof. Emila Přikryla (2000-04).  Od 2011 vede samostatný atelier na FA ČVUT. V roce 2012 obhájil doktorát na téma Koncertní sály. Pracoval v atelierech Pavla Zveřiny a Vlada Miluniče. V letech 2005-09 byl partnerem atelieru hnilička – císler – architekti. Od roku 2010 vede samostanou architektonickou praxi Aoc. Je autorizovaným členem ČKA 03548.

José Aragueze je španělský, který působí v New Yorku, kde současně vyučuje na Columbia GSAPP. Jeho dlouholetý výzkum shrnuje publikace The Building, kterou v loňském roce vydalo nakladatelství Lars Müller. Přednáška bude v anglickém jazyce je otevřena všem zájemcům na fakultě i široké veřejnosti.

MgA. Ondřej Synek (*1983 Praha) vystudoval v roce 2011 Školu architektury u prof. Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze a následně spoluzaložil architektonický ateliér re : architekti. S Michalem Kuzemenským vedl na FA ČVUT ateliér architektury a urbanismu Kuzemenský & Synek (2011-17)

mjölk architekti (*2008 Liberec) sedm dní po ukončení studia na liberecké Fakultě umění a architektury jsme založili nad česko-švédským slovníkem architektonické studio Mjölk architekti. Po několika letech se z bláznivého klukovského snu stala uznávaná architektonická kancelář. Naši architekturu nejlépe charakterizuje severská koncepční jednoduchost, materiálová pravdivost a mladická rozvernost. Spolupracujeme nejen se soukromými investory, ale i s městy a obcemi. Zajímáme se o to, co se děje kolem nás. Organizujeme filmový festival Kino Liberec a sérii běžeckých závodů Divočina. Široké portfolio projektů doplňujeme učením na liberecké Fakultě architektury a účastí na českých i zahraničních workshopech a přednáškách.

Jan Mach (*1981 Mělník) jako vášnivý cestovatel navštívil mimo jiné Aljašku, Gruzii, Arménii, Indii, Írán a Keňu. Během studií započal intenzivní spolupráci s prof. Martinem Rajnišem, u něhož diplomoval. Po ukončení studia na FUA TUL v roce 2008 spoluzaložil vlastní ateliér.Jan Vondrák (*1981 Příbram) během svého studia na TU Liberec prošel několika českými kancelářemi, pracoval jako architekt pro Českou televizi a stihl se podívat na Havajské ostrovy, západní i východní pobřeží Spojených Států a Aljašku. Po ukončení studia na FUA TUL v roce 2008 spoluzaložil vlastní ateliér.

KAMKAB!NET
(*2011 Brno) založili Hana a Radim Horákovi, kteří svou samostatnou praxi vnímají jako dílnu snoubící v sobě nejen samotnou architekturu (domy, interiéry, veřejné prostory), ale i přesahy do umění (sochy, kresby) a vazbu k místu (k bývalé nouzové dělnické kolonii Kamenná čtvrť), kde se nachází jejich ateliér. Ke každé zakázce přistupují individuálně, dle požadavků investora, rozsahu a souvisejících vstupů z okolí. Pro jejich práci je důležitá mezioborová komunikace. Nabízí komplexní řešení, kdy klienta provedou stavbou od první skicy až po její dokončení.

Radim Horák (*1981 Brno) po absolvování brněnskéhp gymnázia Vídeňská (1999) navštěvoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brna, kde promoval v roce 2006. Podnikl cestu napříč USA a absolvoval studijní pobyt na polytechnické univerzitě ve Valencii. Od roku 2011 vede s Hanou Horákovou vlastní vlastní architektonickou praxi.Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články