Vítězové Superstudia 2016

Zdroj
www.superstudiocontest.cz
Vložil
Tisková zpráva
12.03.2016 15:15
Celostátní finále šestého ročníku Superstudia se odehrálo 5. března v příjemné atmosféře zaplněného kulturního prostoru PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně. Z prvního kola postoupilo deset nejlepších týmů, které v limitu 200 sekund odprezentovaly své projekty před publikem a porotou ve složení teoretička architektury Monika Mitášová (SK), architektka a kurátorka Yvette Vašourková (CZ) a architekt Michal Palaščák (CZ).


Téma soutěže se týkalo stavby nebo její části určené k odstranění. Návrh měl počítat s novým a ekonomicky udržitelným využitím materiálů či konstrukcí v novém kontextu a funkci. Autorem byl Maarten Gielen (BE) – čerstvý držitel Global Award for Sustainable Architecture. Porota se shodla, že úroveň projektů byla vyrovnaná, a proto se rozhodla udělit dvě druhá místa a jedno čestné ocenění.

Brněnský tým ve složení Kvapilová, Obršál a Jindrák (FA VUT, 2. místo) pracoval s tématem problematické budoucnosti lyžařských areálů, které řeší transformací lanovek na větrné elektrárny. Vyrobená energie by se přímo na místě bývalé sjezdovky spotřebovala k těžbě digitální měny Bitcoin, čímž se do pohraničí virtuálně vrací těžební průmysl, aby současným způsobem obnovil zaniklé vazby. Tým z Liberce v sestavě Nekola, Marek a Šustek (FUA TUL, 2. místo) se zabýval zachováním paměti místa ideou technologického postupu, který by úsporně propojil procesy bourání a stavby lokální robotizovanou recyklací stavebního materiálu. Čestné ocenění bylo uděleno pražskému týmu Martínková, Müller a Balán (FA ČVUT). Protože zákon nařizuje do roku 2017 odstranění velkoplošné reklamy v okolí rychlostních komunikací, navrhují využít demontovatelné modulární konstrukce billboardů k vytvoření variabilního systému rychlé výstavby pro humanitární krizové situace.První kolo se tradičně odehrálo na akademické půdě všech měst s výukou architektury v ČR a letos se jej zúčastnilo 62 týmů vysokoškolských studentů bez ohledu na ročník, univerzitu či obor. Soutěžící měli po zveřejnění tématu přesně 24 hodin na jeho zpracování a přípravu prezentace před lokálními porotami, v nichž zasedly osobnosti jako Petr Stolín, Zuzana Morávková, Jan Jehlík či Kateřina Vídenová.

Ocenění si rozdělili finanční odměnu ve výši 20 000,- a týmy na druhém místě získaly registrace na festival reSITE. Superstudio 2016 podpořily společnost mmcité, Studio Acht a Nadace České Architektury.

facebook.com/superstudiocontest

superstudiocontest.cz

Kvapilová, Obršál a Jindrák (FA VUT, 2. místo)

Z HORY DŮL
Těžba digitálního věku - revoluce 5.0Hledáme nové využití pro lyžařské areály, jejichž provoz je čím dál tím problematičtější z důvodu globálních změn klimatu. Těžba surovin z našich hor, která intenzivně probíhá v posledních dvou staletích, se na těchto změnách podílela. V 21. století se povaha těžby mění. Z rubání materie posouváme těžbu do podoby digitální, odpovídající naší době.

Vzdáváme hold horám; využíváme přirozenou kombinaci klimatických podmínek - trvalých horských větrů a lyžařských, dnes často nefungujících areálů.

Zavádíme těžbu bitcoinu. Digitální měny, k jejíž těžbě, která probíhá prostřednictvím počítačové techologie, je potřeba velkého množství energie. V roce 2014 měla těžba bitcoinu stejnou energetickou náročnost jako celé Irsko.

Technické vybavení lyžařských areálů - ocelové sloupy, zázemí, elektromotor, ocelová lana a další, využíváme k vytvoření větrné elektrárny - zdroje energie pro naši těžbu.

V našem pohraničí tak vznikne prstenec - síť, která bude představovat nové environmentálně -
technologicko - sociální vazby, které jsou v českém kontextu bezprecedentní.

Nekola, Marek a Šustek (FUA TUL, 2. místo)

VČELAV současnosti jsou stavební procesy bourání a výstavby oddělené. Každý vyžaduje vlastní zdroje, vlastní transporty materiálů, dedikovanou pracovní sílu. Naším hlavním cílem bylo tyto procesy propojit. Zánik se vznikem. Bourání se stavbou. Reorganizovat hmotu a neplýtvat zbytečným úsilím na procesy s tím spojené.
Nenavrhujeme konkrétní stavbu, navrhujeme technologický postup. Do měst zatěžovaných stavebními procesy, přepravou či zábory.
Bourané domy nemizí z města definitivně. Části zůstávají a novým majitelům vypráví post mortem příběhy, na které by se zapomnělo.

Martínková, Müller a Balán (FA ČVUT)

Reklama jde do krizeNovela silničního zákona z roku 2012 nařizuje odstranění velkoplošné reklamy do roku 2017 v okolí všech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd. Po vzoru ostatních evropských zemí však můžeme v krátkodobém horizontu předpokládat uplatnění regulace i v prostředí města. Billboard se tak stává zbytkovým materiálem vhodným pro recyklaci.

Nebezpečnost, neestetičnost, neekologičnost a častou nelegálnost současného využití reklamních poutačů nahrazujeme zajištěním pomoci a zázemí pro lidi v krizovém období. Snadno demontovatelná konstrukce a modularita umožňuje rychlou výstavbu, přestavbu a dostavbu v závislosti na okolnostech. Nabízíme reklamním společnostem nové pole působnosti ve formě řešení vyšších společenských problémů.
0 komentářů
přidat komentář

Související články