Doplňovací volby do Správní a Dozorčí rady NČA

Zdroj
Vložil
Tisková zpráva
23. 05. 17. 07:00
Doplňovací volby do Správní rady NČA na funkční období od 1. 7. 2016 do 1. 7. 2022
K 1. 6. 2017 rezignoval na svoji funkci člen správní rady Jakub Fišer.
Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 10 a čl. 13 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na jedno místo ve správní radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 7. června 2017, do 14,00 hod.
Volby proběhnou 7. června 2017.

Doplňovací volby do Dozorčí rady NČA na funkční období od 1. 7. 2017 do 1. 7. 2022
K 1. 6. 2017 rezignoval na svoji funkci člen dozorčí rady Pavel Nasadil.
Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 10 a čl. 13 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na jedno místo v dozorčí radě. Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA. Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář. Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, může též doplnit strukturovaný životopis a motivační dopis. Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 7. června 2017, do 14,00 hod.
Volby proběhnou 7. června 2017.
0 komentářů
přidat komentář