Pořadatel
Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

Místo konání
Posluchárna F13, budova F, Studentská 2, Liberec

Začátek
st 08.1.2020 17:00

Odkaz
https://www.facebook ...
Přednášky

Liberec

Antoni GaudíVložil
Tisková zpráva

zpět na článek
Úvod do architektury Antoniho Gaudího (1852-1926). Autor zkoumá hlavní budovy v Barceloně včetně Sagrada Familia a projekt františkánského kláštera v Tangerech. Hlavními tématy jsou statika, složitá geometrie, řízení denního světla a další udržitelné aspekty. Druhá polovina vysvětluje metodologické aspekty historických závěsných modelů ve srovnání s Gaudího prací. Jsou prezentovány a analizovány příklady designu založené na principu obrácení troleje (závěsného modelu) inovativními osobnostmi, jako jsou Heinrich Hübsch, Carl Anton Henschel, Alessandro Antonelli, Wilhelm Tappe a Josep-Marìa Jujol i Gibert, Frei Otto. Jos Tomlow je spoluzakladatelem skupiny Gaudí Reserach Delft, která začala v roce 1976 z podnětu Jana Molemy.

Dr.-Ing. Jos Tomlow (*1951 Nizozemsko)
Školení architektů na Technické univerzitě v Delftu, Holandsko. 1976 Spoluzakladatel Gaudí Research Group Delft, pod vedením Jana Molema. 1982-95, Výzkum v Ústavu pro lehké struktury (IL) ve Stuttgartu. 1986, PhD na zavěšení modelu Antoni Gaudí 1986, zkoušející: Frei Otto, Jürgen Joedicke, Rainer Graefe. 1995 vyučuje umění a dějiny umění na Hochschule Zittau / Görlitz. Gaudinismus, Historie designu a komplexní geometrie, budování fyzických aspektů architektury moderního hnutí (člen DOCOMOMO ISC-T), historie urbanismu, Umgebindehäuser.

Introduction to the architecture of Antoni Gaudí (1852-1926). The author explores the main buildings in Barcelona including Sagrada Familia, and a project for a Franciscan monastery in Tangiers. Main topics are statics, complex geometry, daylight control and other sustainable aspects. The second half explains methodological aspects of historic hanging models in comparison with Gaudí’s work. Examples of design based on the principle of the reversion of the catenary (hanging model) by innovative personalities like Heinrich Hübsch, Carl Anton Henschel, Alessandro Antonelli, Wilhelm Tappe and Josep-Marìa Jujol i Gibert, Gaudís collaborator, Frei Otto are presented and analised. Jos Tomlow is co-founder of the Gaudí research group Delft which started 1976 on initiative by Jan Molema.

Prof. Dr.-Ing. Jos Tomlow (*5.10.1951, Roemond, Limburg, The Netherlands).
Architectural training at the Technical University of Delft, Holland. 1976 Co-founder of Gaudí Research Group Delft, directed by Jan Molema. 1982-95, Research at the Institute for lightweight structures (IL) in Stuttgart. 1986, PhD on Hanging Model by Antoni Gaudí 1986, Examiners: Frei Otto, Jürgen Joedicke, Rainer Graefe. 1995 teaching Art and Achitectural History at the Hochschule Zittau/Görlitz. Gaudinism, History of design and complex geometry, building physic aspects of Modern Movement Architecture (DOCOMOMO ISC-T member), city planning history, Umgebindehäuser.
0 komentářů
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.