Zpráva o valné hromadě ČKA, aneb „Quo vadis, Komoro architektů, v roce 2019?“

Zdroj
Josef Smola
Vložil
Tisková zpráva
24.04.2019 07:00
Dámy a pánové, kolegové, architekti.

Vzhledem k tomu, že tisková zpráva Komory z 16. dubna 2019 popisuje konání evidentně zcela jiné valné hromady (VH), než se odehrála v Brně, nabízím odlišný pohled přímého účastníka.

VH se zúčastnilo cca 3% členů Komory. Za dlouhá léta, jedna z nejnižších účastí.

Prosím Vás o zamyšlení nad dalšími osudy Komory, které platíme příspěvky (mimochodem jedny z nejvyšších v komorách ČR), v očekávání jejich zhodnocení pro další činnost architektů i podpory veřejného zájmu. Ostatně VH v Brně, 13. dubna 2019, odhlasovala mj. zvýšení příspěvku na cca 8.000 Kč, při deficitu komorového účtu (zaokrouhleno na) 12 mil. Kč (!).

I. Úvodem

ČKA se ocitla poprvé od založení v tak hluboké krizi a katastrofální ekonomické situaci. Dle kontrolního nálezu dozorčí rady, ze dne 25. února 2019 (viz: https://www.cka.cz/cs/cka/o-komore/valna-hromada/valna-hromada-cka-v-roce-2019)
bylo doloženo ve vztahu k představenstvu, na VH:
 • opakované porušování povinností při hospodaření svěřeným majetkem,
 • zneužití finančních prostředků ČKA,
 • opakovaně nepravdivé informace valné hromadě o hospodaření Komory,
 • škoda způsobená statutárními orgány Komory ve výši cca 12 mil. Kč
 • z čehož vyplývá osobní trestní a disciplinární odpovědnost členů volených orgánů…)

II. VH ČKA Fakta

Počet účastníků VH byl v okamžiku zahájení v 9:45 85, první hlasování o aklamaci 30/47/8, (pro/proti/zdržel se).

Při volbách do orgánů komory hlasovalo, (dle počtu hlasovacích lístků) max. 144 členů. (pro srovnání ČKA má aktuálně 3.840 autorizovaných osob). Značná část členů se však účastní pouze hlasování.

Při ukončení VH po 20.00 byla účastná cca třetina přítomných, viz hlasování o usnesení VH v poměru 50/1/1.

Z toho bylo přítomných členů vedení komory (DR + PŘ + Sts + autorizační rady) 37 a jejich sympatizantů, převážně z pracovních skupin, sedících v sále pohromadě, (hlasujících jednotně při aklamaci) cca 25–30.

VH ČKA 13. 4. 2019 Brno, účast kolem 18:00, autor ČP

Tzn. účast "běžných" nezávislých, samostatně smýšlejících architektů byla reálně (mimo volby) max. 40–50 osob.

VH nepřijala hlasováním aklamací 30/47/8 – žlutými hlasovacími lístky, aby bylo vidět, kdo jak hlasoval v rámci přímé demokracie, (dále se hlasovalo tajně, hlasovacím zařízením).

VH začala hlasovat o odvolání předsedy Ivana Plicky z funkce předsedy představenstva, v průběhu hlasování byl, z pléna, vyzván k odstoupení, jemuž se podvolil. Členem představenstva zůstal. Hlasování nebylo dokončeno… Obětní beránek, neboť osobní zodpovědnost nesou všichni členové představenstva, a to i členové za uplynulé tři roky.

VH nepřijala hlasováním návrh na odvolání celého představenstva 39/57/22.

VH nepřijala hlasováním návrh na provedení forenzního (hloubkového) auditu za uplynulé tři roky 58/45/9 (Návrh změny programu VH musí mít 3/5 většinu všech přítomných, a teprve potom je věcně hlasovatelný prostou většinou).

VH nepřijala hlasováním návrh na zrušení ČCA – České ceny za architekturu 38/64/11.

VH odhlasovala návrh na zvýšení členských příspěvků z 6.000 Kč na 7.795 Kč, hlasování 45/30/4.

VH odhlasovala návrh na zvýšení časových náhrad členů orgánů ČKA a pracovních skupin z 300 Kč na 500 Kč, hlasování 35/19/11, (kolem 19:00). Dle podkladů pro VH, je členy pracovních skupin neuvěřitelných 80 architektů (některá jména se opakují ve více skupinách). Za zmínku stojí, že se jedná o minimálně daněné honoráře s prakticky nulovými režijními náklady. Takže v principu dobrý výdělek…

VH odhlasovala rozpočet na rok 2019, jako vyrovnaný?, ve výši 26 mil. Kč., hlasování 41/3/1.

VH byla až na dotaz z pléna informována, že generálním partnerem ČCA 2019 je společnost Central group a.s., (smlouva byla podepsána dva dny před VH na sponzorskou částku 1 mil. Kč)

Jednání VH bylo vedeno v duchu, že za "všechno špatné" může odvolaná paní ředitelka, na kterou bylo podáno dne 18.3.2019 trestní oznámení. Naopak představenstvo a dozorčí rada v ní mělo poslední tři roky plnou důvěru a nechalo se prý "vodit za nos"… Jako oběť.

Na VH bylo dozorčí radou prezentována celá řada slajdů označených v záhlaví: "Zjištění, že škoda vznikla nezodpovědným působením bývalé ředitelky…"

Za zmínku stojí dva protichůdné příspěvky z pléna VH, níže uvedené:

arch. Martin Peterka, zakládající člen ČKA:
"…dle komorových řádů je za řízení Komory odpovědné představenstvo, dozorčí rada potom kontroluje činnost všech orgánů Komory, tyto orgány tedy nesou klíčovou odpovědnost za vzniklou situaci. Jak máme věřit dnešním zprávám představenstva a dozorčí rady, podle nichž se už tři roky dělo v Komoře cosi špatného, když vloni ani předloni o tom nereferovali. Buď selhali tenkrát, anebo selhávají dnes. Jejich věrohodnost je narušena…"

(omlouvám se dále, citace bez záznamu, s možnou nepřesností… při zachování podstaty sdělení:
arch. Ladislav Lábus, předseda autorizační rady ČKA:
"…nedělejme ze vzniklé situace drama. Pokud podnikáte, víte, že na účtu občas nějaké peníze chybí a ono se to následně nějak vyřeší. Forenzní audit je v této situaci velmi silný a neadekvátní nástroj…."

Objevily se již první názory o manipulativním moderování VH, nekorektních podkladech pro VH a hlasovávání vyhodnoceném v rozporu s pravidly řádů Komory (chybějící 3/5 hlasování většiny přítomných v sále). Dále zpochybnění účetní uzávěrky a zprávy auditora…

III. K zamyšlení

 • Je legitimní a spravedlivé, aby činnost 3.840 autorizovaných architektů regulovalo cca 100 účastníků VH ČKA? O klíčových věcech na konci VH, kolem 20:00 večer, rozhodoval zlomek členů? Většinou funkcionářů Komory?
 • Je ještě Komora naše, či už si ji zprivatizovali "oni"?
 • Není aktuálně vedení Komory tak trošku soukromou firmou, do které sypeme naše (nyní navýšené) příspěvky, a oni si s nimi dělají, co chtějí? VH ve stávajícím systému nic neovlivní.
 • Je legitimní, aby v komorových řádech byl požadavek na předložení změny programu VH nejpozději 30 dní, před konáním, zatímco podklady pro VH, včetně programu, jsou vedením Komory rozesílány nejpozději do 10 dnů před konáním. Není to taková malá pojistka, jak nic neovlivnit a nezměnit?
 • Nejsou ti, kteří hlasovali na VH proti odvolání představenstva a vypracování forenzního auditu, spoluviníky?
 • Proč dozorčí rada nectí presumpci neviny a na VH označuje bez řádného vyšetření, (dnes již orgány činnými v trestním řízení) Marii Špačkovou jako viníka?
 • Jak máme učit naše studenty etice, morálce při výkonu profese architekta, když Komoru vedou jedinci, kteří se těmito pravidly prokazatelně neřídí?
 • Je adekvátní servis ČKA versus výše příspěvků? (doporučuji porovnání s ČKAIT, příspěvek 3.000 Kč, včetně (!) pojištění do výše škody 250 tis. Kč. a například časopisem Z+I).
 • Je vůbec mravné za této situace navýšení časových náhrad pro členy pracovních skupin na 500 Kč a zvýšení členských příspěvků z 6.000 → 7.795 Kč? V kombinaci s katastrofální ztrátou způsobenou vedením Komory za poslední tři roky?
 • Uvědomujeme si, že v řadě regionů ČR je hodinová sazba 500 Kč pro praktikující architekty nedostižným snem?
 • Máme-li v pracovních skupinách ČKA 80 honorovaných architektů, dostáváme k dispozici adekvátní výstupy jejich činnosti?
 • Je korektní, že rozpočet Komory na rok 2019 schvaluje cca padesát členů, kteří jsou v auditoriu v cca 20:00 večer?
 • Je správné spojování jména ČKA + ČCA se jménem velkého developera Central group a.s., firmou, který má velmi problematickou pověst?
 • Jak takové partnerství dále poškodí tvář Komory? Chceme to?
 • Vnímáme, že i na základě několika let předchozích indicií, je tu silná generační vlna mladých, praktikujících architektů, kteří programově nechtějí mít s ČKA nic společného, a racionálně hledají alternativní profesní "modus vivendi"?
 • Po vyčerpání všech možností k smířlivému řešení lze ještě doufat, že nebude na statutární orgány Komory podáno trestní oznámení, pokud se tak již dříve nestalo?
 • Ostuda profesi architekta? Poškození po léta budovaného jména ČKA? Poškození pověsti všech ostatních samosprávných komor?

IV. Závěrem

Kontrolní nález dozorčí rady z 25.2.2019 mj. závěrem uvádí:
 • v kontrolním nálezu zmíněná pochybení jsou toho charakteru, kdy jejich následky jsou závažné, nenapravitelné skutečnosti,
 • pořádání dalšího ročníku ČCA je ve velkém ohrožení, neboť jak již dnes víme, realizace soutěže se neobejde bez potřeby si půjčovat od ČKA peníze, která je nemá, neboť její úspory byly zcela vyčerpány,
 • krom ČCA se však vyčerpáním finanční zálohy v ohrožení ocitla i samotná ČKA, a její suverenita, neboť, ani jakékoliv jiné nenadálé výdaje již nemá čím krýt …(!)

Dámy a pánové, autorizovaní architekti, opravdu je nám to jedno?

Josef Smola, praktikující architekt, pedagog a publicista, v předchozím období několik let předseda stavovského soudu ČKA, 23. dubna 2019 v Praze.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ČCA
Vích
24.04.19 11:34
Dekuji za informace
Novotny
25.04.19 05:24
Opravdu k zamyšlení
David
01.05.19 11:37
a co dál?
Luboš Pata
03.05.19 05:50
Doplnění
vs
26.05.19 08:00
zobrazit všechny komentáře

Související články