Vyhlášení volby děkana FUA TUL 2019 - 2023

Zdroj
FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
15.11.2018 15:10
Liberec

Akademický senát Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci vypisuje volby na děkana Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci pro funkční období 2019-2023. V souladu se zákonem č. 111/1998 S., O vysokých školách a se souvisejícími předpisy v platném znění.

Požadavky kladené na uchazeče:
1. Kandidát musí předložit: doklad o vzdělání, koncepci dalšího rozvoje fakulty a doklady o odborné kariéře: profesní životopis, publikační činnost, realizace, akademická kariéra
2. Kandidát musí být navržen členem akademické obce FUA TUL
3. Návrh musí být doložen písemným souhlasem navrženého kandidáta

Harmonogram volby:
1. Uzávěrka odevzdání návrhů kandidátů 20.12. 2018 do 16:00 hodin
2. Osobní představení kandidátů akademické obci 17. 01. 2019 od 17:00 hodin
3. Volba děkana v Akademickém senátu FUA TUL 24. 01. 2019 ve 14:00 hodin
Návrhy kandidátů s požadovanými doklady, podávejte v obálce označené heslem „VOLBA DĚKANA“ do 20. 12. 2018 do 16:00 hodin volební komisi AS FUA TUL, Studentská 2, 461 17, Liberec, k rukám předsedy komise, pana ing. arch. Petra Stolína. Návrh adresovaný předsedovi volební komise lze též odevzdat do rukou JUDr. Daniely Zlevské - tajemnici FUA TUL.
Případné bližší informace: JUDr. Daniela Zlevská e-mail: daniela.zlevska@tul.cz tel.: +420 485 353 594

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články