Zdroj
Josef Panna
Vložil
Tisková zpráva
22.04.2014 21:30

zpět na článek
43 komentářů
Tak tenhle rok na hromadu pojedu
Martin
| 23.04.14 09:25

Hromada
AA
| 23.04.14 09:37
Dávám tomu šanci, zelená úsporám
konečně
Misa
| 24.04.14 11:11
konečně rozumný přístup
Jsem zvedavy
Morava
| 24.04.14 05:38
Jsem zvedavy jestli se to podari, rozpocet budou chtit zvysovat jak novi stari funkcionari tak kancelar. Ale na valnou hromadu prijedu, jsem zhnuseny z toho co se deje.
Přijedu
Archa
| 24.04.14 05:46
Přijedu, i když se mi nechce vidět a slyšet některý lidi, kteří se v posledních třech letech do Komory dostali. A budu hlasovat pro, protože nechci ještě navíc platit je a jejich hrátky. Chci aby se Komora zabývala jenom tím čemu se věnovat má. Nechci živit mluvky a další jejich lidi v kanceláři.
Komora architektů?
Hruška
| 24.04.14 10:20
Lepší servis za poloviční náklady poskytuje ČKAIT.
Kandidatura
Petr Velička
| 24.04.14 11:40
V rámci posledních hodin před valnou hromadou ČKA jsem se navzdory dřívějších proklamací rozhodl kandidovat do představenstva ČKA za Moravu. Mé rozhodnutí plyne ze dvou pramenů.

Jedním je stále ještě ochota věřit, že ČKA je, či může být samosprávným orgánem s přenesenou státní správou pro všechny autorizované architekty. Může být Komorou, která je prostřednictvím svých členů odborně způsobilá spolupracovat s volenými zákonodárci naší republiky i se státní správou na profesionální úrovni a její členové jsou za to patřičně hrdi. Je to zároveň i víra, že Komora může všem architektům zajišťovat důstojný a rovnoprávný (nikoliv rovnostářský) prostor pro kvalitní výkon profese ve slušnosti, demokratičnosti a řádu (nejen honorářovém), bez kastování zda jsem dobrý, špatný či nejlepší architekt, nebo zda působím v Praze, Brně, Ostravě, Plzni či v Horních Vilémovicích.

Druhým pramenem je má nespokojenost s evidentní centralizací, klientelismem, populismem, diskriminací ne - mainstreamových a nepopulárních názorů a privatizací našeho úřadu tedy ČKA. Chybí mi jakéhokoliv zamyšlení co může být střet zájmů, nebo co může různé skupiny či jedince jako členy Komory vzájemně poškodit a co Komora opravdu pro své členy má zajišťovat, aby se tak nestávalo.Tímto pramenem je bohužel i pocit hanby před klienty za úroveň prezentace Komory na facebooku i na nových webových stránkách Komory a to obsahem i formou. Nekonečné debaty o strategiích a PR v době nevyjasněné orientace některých představitelů zda jsou úřad či spolek, mne připadá jako dokonalé vrtěti psem.

Kandiduji jako svobodný architekt, který
- se snaží dodržovat nejen vnitřní řády Komory a etiku profese
- věří ve smysluplnost architektonických soutěží i Komory samotné
- vnímá případnou službu ostatním architektům jako nedílnou součást výkonu profese

Přeji klidné dny a krásné pražské jaro
ad Petr Velička
Josef Smola
| 25.04.14 08:26
Hezký den,
s panem architektem Veličkou souhlasím. Prosím přijďte zítra na valnou hromadu. Je třeba říci, jaký má mít dále Komora charakter. Děkuji.
re Kandidatura
Michal
| 25.04.14 07:37
s vetsinou co jste napsal souhlasim. Take si nepreju privatiyaci Komory skupinkou prazaku.
Pragocentrismus naplav
M
| 26.04.14 10:59
Zajimavé je, ze nejde o rodile Pražany, ale jsou to tzv. naplavy. Jejich hlavnim rysem je ambicioznost převyšující schopnosti e z toho plynoucí všehoschopnost.
Smutná zpráva pro 3500 členů
ČKA
| 28.04.14 06:50
v pozdním sobotním odpoledni byl 70 hlasy !!! převážně nových a starých funkcionářů prohlasován návrh na zvýšený rozpočet komory. V tu chvíli byla v sále poslední stovka přítomných. Na konci když už tam nezůstal téměř nikdo (účastníci hromadně odcházeli otrávení ze způsobu vedení valné hromady) začali noví reformní funkcionáři mluvit o zvýšení příspěvků. Fakt smutný.
VH ČKA
Petr Velička
| 28.04.14 11:57
Vážené kolegyně a kolegové.
Nejprve bych chtěl poděkovat za 115 hlasů z 240, kterými jste projevili důvěru v mou osobu. Přestože to o pár hlasů nestačilo, jsem rád, že jako svobodný architekt bez stranické příslušnosti ke komnatě, měli mé myšlenky a postoje podporu. Věřím, že to nebyla jen většina zástupců, kteří se zúčastnili VH z Moravy a Slezska, ale lidí, kteří pochopili mé vystoupení na VH, viděli reakce na tato vystoupení a váží si svobody a demokracie jako primárního statutu, který by nejen ČKA jako úřad nikoliv spolek měla zastupovat. Po úmorné dlouhé a nekulturní sobotě jsem v jedenáct hodin večer dorazil na Vysočinu a celou dobu včetně sváteční a mimořádné neděle rozmýšlel, zda je smysluplné vynakládat energii na obranu proti povrchnosti, friendly stylu a manipulaci. Na valné hromadě se nijak neodsouhlasila nová podoba webu, jak to bylo požadováno na valné hromadě 2013 prostě stránky jedou naostro a dobře nám tak. Z grafu pro pracovní skupiny jsme si mohli vyčíst, že hlavními pracovními skupinami jsou ty, které řídí představitelé současného trendu ve vedení komory (po volbách do představenstva již 2/3) zatímco ostatní skupiny jsou zbytné či nevykazují činnost. Následně jsem se dozvěděl, že podmínka členství v představenstvu pro předsedy pracovních skupin již není vyžadována. Tzn. že současné vedení již nebude muset řešit tuto prkotinu v řádech či ji představenstvo odhlasuje. Přitom to byl hlavní důvod po příchodu zástupců komnaty k výměně předsedů pracovních skupin nejen pro soutěže a památkovou péči, aby následně byli tito lidé „demokraticky“ odejiti v následném čase z těchto pracovních skupin úplně.
Během diskuzí a vysvětlování proč absolutně nesouhlasím s prezentací prací všech členů komory na stránkách ČKA, či nejsem šťastný za mediální sledovanost komory v kauze Havířov jsem se dozvěděl, že je nepřípustné odmítat identitu komory, když jsem autorizovaný architekt, a co že si to vlastně dovoluji když odmítám argumentaci, že tím dává komora všem architektům možnost se zviditelňovat vůči veřejnosti. Dokonce jsem se z jiného názoru dozvěděl, že když se mi to nelíbí, tak můžu jít do jiné komory. To mne jen utvrzuje v názoru, že někteří architekti vůbec nechápou, že v komoře musím být pro výkon své profese, a že by měl být opravdu rozdíl mezi výkonem autorizovaného inženýra a autorizovaného architekta. V ČKA jsem členem z povinnosti, nikoliv z lásky, nebo kamarádství s kýmkoliv a v principu jsem za tento statut rád a vůči ČKA jako instituci jsem byl vždy loajální. Každý autorizovaný architekt svou prací a chováním prezentuje identitu komory, ale naprosto odmítám názor, že komora má tvořit identitu svých členů tedy mne jako jednotlivce. Všem architektům doporučuji i když nemají svůj účet u facebooku stejně jako já, aby se podívali jakým způsobem jsou architekti reprezentováni pomocí tohoto média v rámci nové vize ČKA. Bohužel si myslím, že jsme se dostali do situace, kdy se z nás pro veřejnost i díky této úrovni komunikace stávají ještě větší kašpárci s obrovským egem, než tomu bylo doposud. Zajímala by mne cílová skupina konzumentů takto prezentovaných informací a to i na novém webu. Myslím si, že to zajisté nebudou primárně osvícení klienti s kulturním přehledem či jejich manažeři. A na závěr si dovolím jeden velmi výstižný citát:
„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kteří to s ní myslí poctivě nesmírně svazuje ruce, zatímco těm co ji neberou vážně umožňuje téměř vše. „
Stav nejen vedení ČKA je toho v současné době více než důkazem. Tyto věty píši záměrně po VH, přestože tyto věci vnímám dlouhodobě. Kádrovácké texty od pana architekta Smutného před konáním VH z pozice člena představenstva jsou dle mého názoru za hranou etického jednání a jsou jen důkazem technologie moci určité skupiny autorizovaných architektů.
S přáním klidných dní Petr Velička
re ČKA
Pavel Nasadil
| 28.04.14 11:42
Dovolím si reagovat na výše uvedený anonymní příspěvek, který je zavádějící a přibarvený:
1. "Nebyl prohlasován návrh na zvýšený rozpočet". Schválený rozpočet byl původní navržený představenstvem. Pouze nebyl schválen protinávrh Josefa Panny na snížený rozpočet. Důvody byly dlouho rozebírány.
2. "Starých a nových funkcionářů" je nesmysl, protože hlasujivali také přítomní autorizovaní architekti, a nejenom funkcionáři, kterých zajisté komora nemá 70.
3. "Účastníci hromadně odcházeli otráveni ze způsobu vedení valné hromady". Toto jsem nezaznamenal a není to pravda. Vzhledem k pokročilé hodině prostě postupně lidé odpadli.naopak poté co skončily obstrukce ze strany bývalého předsedy po jeho odchodu vše probíhalo s klidem, efektivně a rychle.
4. O zvýšení příspěvku jsem začal mluvit já v reakci na populistický návrh Josefa Panny na jeho snížení na 5000 Kč, a to ve smyslu, že si to Komora prostě nemůže dovolit. V době, kdy jsou na kancelář komory kladeny čím dál větší nároky si Komora nemůže dovolit snížit již tak lety zvalorizované členské příspěvky. Vhodnější by bylo začít diskusi o jejich navýšení a dorovnání inflace. Poté na závěr podal nezávisle na mne J.Smutný návrh na zvýšení příspěvků, který neprošel.
l
re ČKA
Pospíšil
| 28.04.14 04:00


Jako účastník valné hromady,který zůstal až téměř do úplného konce si dovolím zareagovat na tendenční a nepřesný příspěvek pana Nasadila.


1. jak jsem pochopil z podkladů a prezentace, byl prohlasován návrh na rozpočet "zvýšený" oproti předchozím dvěma rokům a to o 1,600,000 kč. Protinávrh podali dva členové komory a smekám před profesionálním způsobem jakým J.Panna důvody odprezentoval,mě přesvědčily a proto jsem hlasoval pro nižší rozpočet.Smekám i před tím, že se dokázal postavit proti jasnému nátlaku. Co mě nepřesvědčilo byly prezentované důvody pro zvýšení rozpočtu.2. nevím kdo hlasoval pro "zvýšený" rozpočet, ale z diskuze pro mě jasně vyplynulo, že se o něj zasazují jenom někteří funkcionáři komory.Paradoxně proti byli lidi z dozorčí rady a stavovského soudu, "zvýšený" rozpočet omezuje jejich činnost.Nepamatuju si přesné počty,pro bylo asi 70 hlasů a proti asi 30.V každém případě je to žalostně málo na odhlasování rozpočtu.3. "Účastníci hromadně odcházeli" ano já jsem to zaznamenal, mí kolegové odešli zhnuseni po "nediskuzi" o (nakonec úplně odmítnutém) programu činnosti. Nevím kdy odešel "bývalý předseda", rozpočet se dostal na řadu až někdy navečer,ale s tvrzením že by valná hromada do konce probíhala "s klidem,efektivně a rychle" si dovolím silně nesouhlasit.Za alarmující a nebezpečné považuju to,že na konci hlasovala a rozhodovala hrstka asi 30 většinou jasně spřízněných lidí.4. Návrh na snížení příspěvků nepovažuju za "populistický".Řada členů komory je v existenčních problémech,práce je málo.Stavebnictví 6 roků za sebou klesá.Komora má fungovat pro všechny autorizované architekty z celé republiky, ne pro hrstku vybraných v Praze. Pane Nasadile za populismus a podbízení se současnému vedení komory jsem považoval vaše vystupování na valné hromadě. Jako úplné podlézání si dovolím označit vaše tvrzení: "V době, kdy jsou na kancelář komory kladeny čím dál větší nároky si Komora nemůže dovolit snížit již tak lety zvalorizované členské příspěvky. Vhodnější by bylo začít diskusi o jejich navýšení a dorovnání inflace."Naštěstí návrh J.Smutného na zvýšení příspěvků podaný na konci valné hromady neprošel.


.
re pan Pospíšil
Pavel Nasadil
| 28.04.14 10:04
Milý pane Pospíšile,
děkuji za reakci. Nevím, proč ty emoce. Jen jsem popsal, to, co proběhlo.
Nemám potřebu se někomu podbízet a těžko můj návrh můžete nazvat populismem.
S tendenčním pozdravem, PN
re ČKA
Morava
| 29.04.14 12:53
Pane Nasadile zvyšovat v téhle pro architekty těžké době rozpočet ČKA a snažit se zvýšit členské příspěvky je necitlivá hloupost. Už teď hodně architektů miří do ČKAIT. K hlasování na valné hromadě je třeba říct i to , že tam byly přitomné osoby s více hlasovacími zařízeními, na to na začátku upozorňoval i architekt Hradečný, to je podvod. Sobotním výsledkem je manipulace s průběhem valné hromady, neplatné hlasování a znechucení účastníci. Přál bych všem členům na živo vidět tu přehlídku demagogie, která na konci jen gradovala v Smutného návrhu na zvýšení příspěvků. Tam tomu rozumím, ta jejich parta si zprivatizovala ČKA a chce z toho profit. Symbolické je to, že Moravu zastupoval tři roky Janda původem ze Zlína, který žije a pracuje v Praze. Teď si jako zástupce Moravy ta samá parta navolila na další tři roky Martínka (původem ze Zlína, který žije a pracuje v Praze). To že v představenstvu ČKA by měli být renomovaní a zkušení architekti a ne neznámí hoši pár roků po škole už jenom na konec.
Petru Veličkovi
Petr Janda
| 29.04.14 03:50
Petře, při čtení tvého textu se nemůžu zbavit pocitů zmaru. Sledovat v posledních čtyřech letech (s roční periodicitou výstupů na a po VH), jak se tvoje politická agitace postupně stala tvojí identitou, ve mě vyvolává smutek. Nazývat se svobodným, abys vyvolal pocit nesvobody ostatních, je ubohé. Stejně jako je ubohé dovolávat se demokracie a nevyužít její možnosti k ničemu jinému než destrukci práce ostatních. Měl si možnost kdykoli reagovat na práci Komory v jejím základním konceptu i nejdrobnějších detailech. Namísto abys toto právo a povinnost jako její člen využíval, volíš cestu agitačních textů naplňujících tvou autodiagnózu " ještě většího kašpárka s obrovským egem". Promiň, ale hanit vzájemnou konstruktivní spolupráci mezi členy představenstva a Komory jako něco špatného nedokážu pochopit. Jserm architekt a vážím si všech členů týmu(ů), ve kterých pracuji a neumím se na práci a život dívat optikou nepřekonatelné dokonalosti vlastního já zastiňujícího vše kolem a všechny ostatní. Jsem také z Moravy a nelíbí se mi tvé účelové rozdělení na chrabré Moraváky a podlé Pražáky a Čecháčky, které lze číst mezi řádky. Porazil tě Moravák Pavel Martinek který oproti tvé destruktivní a sebestředné agitce založené na zákazech, prezentoval rok a půl poctivé práce pro Komoru s jasnými výsledky. Dokázal tě porazit bez jakékoliv konspirační přípravy a dokonce v nepřítomnosti, kdy musel být v čase VH na pohřbu babičky. Já to nedokážu vnímat jinak než vítězství činů nad planými proklamacemi, vítězství práce ve prospěch všech nad elitářskými pomluvami ostatních. Měj se hezky a odpočiň si, klidně to můžeme někdy probrat osobně, číslo na mě máš a já si s tebou rád promluvím o čemkoli. Tento prostor by měl být věnován veselejším dialogům. PJ
pouze věcně
Tomáš Adámek
| 29.04.14 04:28
Kolegové, taky jsem byl na VH a moc mne její průběh nenadchnul. Myslím ale, že je třeba situaci hodnotit věcně a bez nějakých spikleneckých teorií. Kdyby někdo mocichtivý chtěl takovým úsilím něco privatizovat, tak si nevybere ČKA s pár miliony, ale OKD, kde by to hodilo miliardy.

VH byla připravena z velké části špatně a poté i špatně vedena, takže nebylo možné efektivně dospět nějakým podstatným závěrů. Přičítám to spíš neskušenosti relativně nového vedení než nějaké snaze o manipulaci. Špatné provedení VH ale neznamená, že vedení ČKA nemá snahu o celkové zlepšení situace v profesi. S procedurou vedení schůze mají problémy i poslanci, kteří to dělají celý rok, natož pak architekti, kteří ji mají jednou za rok. Rozhodně je třeba to do příště zlepšit!!!

Výše přízpěvků se mi také nelíbí, ale chápu její podstatu, která vyplývá m.j. z nízkého počtu členů. Když má ČKAIT 29000 členů, tak si může dovolit příspěvek 2500. Pokud si někdo myslí, že ČKA má jen "spravovat razítko" a zdá se mu přízpěvek vysoký, ať přestoupí do ČKAIT a může razítkovat na stejné úrovni vesele dál. Já si ovšem myslím, že ČKA má smysl jen tehdy, pokud se bude snažit "povznést" své razítko na jinou úroveň. Velkou část projektů totiž řeší bez účasti architektů pouze stavební inženýři, kteří nemají k některým úkonům potřebnou kvalifikaci a často ani zkušenosti a výsledek podle toho také vypadá. Děje se tak proto, že široké veřejnosti (klientům) to stačí a z velké části neví, co by na tom architekt mohl zlepšit. Cílem ČKA je tedy soustavně informovat a vysvětlovat v čem můžeme být jako profese prospěšní - jinými slovy ta mnohými opovrhovaná "propagace" je jediná cesta, jak může ČKA přežít. Pokud si někdo myslí "že to přece všichni vědí, co je architekt" tak je naivní, stejně jako ten, kdo očekává, že nějakou zázračnou lobistickou fintou se podaří úzákonit honorářový řád.

Abychom zmíněného všeobecného pochopení mohli dosáhnout, musíme se také zamyslet sami nad sebou a snažit se zlepšit. Je třeba, abychom se vyvarovali projektů, které nejsou řešeny komplexně a kde např. estetika je řešena na úkor provozuschopnosti a trvanlivosti.... Musíme se snažit i o zlepšení vztahu ke zmíněným stavebním inženýrům, se kterými bychom měli spolupracovat a kteří nás často vnímají jako zbytečnou komplikaci projektu.

Myslím, že to nejsou úkoly snadné (obzvlášť s našim nízkým ropočtem , ale je třeba na tom intenzivně a soustavně pracovat.

V každém případě jsem přesvědčen, že současný proces rozhodování ve formě VH jednou za rok je předpotopní a bez ohledu na to, zda to mají v Německu nebo v Rakousku, bychom měli zapojit moderní technologie. Tímto to dávám představenstvu za úkol do příštího období, přestože se mi to v sobotu nepodařilo zformulovat do hlasovatelné podoby

Ještě mám pro představenstvo jeden úkol, jehož přednesení jsem prošvihl (... i když to v diskuzi zaznělo): Spojte se s vypisovateli dotačních programů, neboť ti jsou často rozhodující pro možnost uspořádání architektonických soutěží u veřejných staveb. Informujte je o procesu soutěže, pak budou mít veřejní zadavatelé větší šanci ji pořádat.
zítra v HN
Josef Smola
| 29.04.14 10:54
Podrobnější komentář k valné hromadě ČKA v zítřejších Hospodářských novinách, dnešní mimořádná valná hromada Obce architektů skončila odhlasováním předčasného ukončení na návrh křídla Reforma OA - obě strany nebyly schopné se domluvit na dalším racionálním pokračování VH
svobodný architekt
Petr Velička
| 30.04.14 07:14
Víš Petře ono to pojmenovánívychází ze statutu, jakým vykonávám profesi tedy jako svobodný architekt. A máš pravdu, že se postupně radikalizuji ve svých prohlášeních, protože jste již dospěli k takovým manipulačním technologiím, že to zavání nesvobodou. Viz tvé prohlášení, že na stránkách se přece můžu svobodně rozhodnout zda tam budu nebo ne. To si ještě pamatuji, že se taky mohli svobodně lidé rozhodnout zda budou ve straně či ne...... Jinak když vidím úroveň toho facebooku a webovek tak to je dle mého zmar a Váš výsledek práce co jsem chtěl říct to jsem řekl a rozhodně nechci, aby mi komora určovala identitu. No a rozeber si někdy texty komnaty a Vašich členů a poté něco označuj za agitku. No a taky mi celkem není jasné co myslíš... oproti tvé destruktivní a sebestředné agitce založené na zákazech, prezentoval rok a půl poctivé práce pro Komoru s jasnými výsledky....... Nepostřehl jsem že bych někomu něco zakazoval a zároveň oproti Vám někoho diskriminoval...... asi by se o tom mohlo psát donekonečna nicméně stav vedení komory po Vašem tříletém působení se jasně prezentoval VH ať si na to každy udělá názor jak chce.
Velmi doporučuji
Pavel
| 30.04.14 09:37

Velmi doporučuji článek Josefa Smoly v dnešních Hospodářských novinách.

http://hn.ihned.cz/c1-62109160-quo-vadis-komoro-architektu

a děkuji mu za něj
tiskové prohlášení ČKA k článku
Josef Smola
| 30.04.14 10:23
Děkuji.
ČKA vydala obratem k článku tiskové rorohlášení, a to bez vědomí členů představenstva, které bylo poskytnuto novinářům, ale dosud není zveřejněné na ofiko stránkách ČKA . Doporučuji se zajímat o legitimitu tohoto aktu, samozřejmě kromě obsahu.Ve zprávě jsou jako jako zadavatelé označení "představitelé ČKA" Prosím, kteří ?
Děkuji všem o podporu snahy vrátit Komoru k "slušnosti a pluralismu".

PS. - Komoře pak díky za bezprecedentní PR pro "jednoho architekta" za jeden článek, považuji to za dobrý obchod.... = pro některé konzervativce překlad - samozřejmě pouze pokus o vtip.
Vždy může být ještě hůř.
betaverze nového webu ČKA
Tom
| 01.05.14 03:27

Na valné hromadě ČKA 2013 dostalo představenstvo za úkol připravit betaverzi nového webu.
Byla spuštěná (zoufalá) betaverze odsouhlasená valnou hromadou 2014?
Byla jí vůbec vedením předložena k odsouhlasení?

.
1. jednání nového představenstva komory po VH ČKA
Josef Smola
| 02.05.14 12:12
Hezké ráno všem i Tomovi,
komora je naše i představenstvo, které jsme si snad korektním způsobem zvolili. První jendání po VH ČKA je v úterý 6. května 2014. Máte-li dotazy, podněty k průběhu VH, nebo plnění usnesení z VH roku 2013 adresujte je prosím písemně, s požadavkem písemné odpovědi na ředitelktu kanceláře, sekretáře představenstva, s požadavkem projednání na tomto jednání.

Pokud vím a byl jsem na VH bdělý - betaverze webu nebyla předložena k hlasování a tím nebyla odsouhlasena VH 2014,
JS
výsledky valné hromady
AA
| 02.05.14 10:20

k předchozímu dotazu, odsouhlasené usnesení VH ještě pořád nebylo na webu zveřejněno
Mám nepříjemný dojem,
Tomáš Vích
| 03.05.14 07:50
že zklidnění Komory po VH jde do kopru a že se krize přehoupla i do dalšího volebního období. Snaha prohlasovat detailní program činnosti představenstva bez projednání jen na základě diskuze o strategii je jeden přešlap, který se nakonec odpískal, ale jestli se prokáže zneužití hlasovacích zařízení, je pak vůbec VH legální? Korupce není jen o úplatcích, ale vůbec o obecné schopnosti dodržovat demokratická pravidla.
§ 5 hlasování a rozhodování valné hromady
Tomáš Vích
| 03.05.14 10:04
(3) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů v jednací místnosti přítomných řádných členů Komory. Hlasuje se pomocí aklamační karty nebo hlasovacího zařízení, které obdrží proti podpisu každý řádný účastník při registraci. Aklamační karta a hlasovací zařízení jsou nepřenosné.
pro Tomáš Vích
Michal Schwarz
| 03.05.14 11:21
Tomáši,
velmi Vás prosím, pokud se opravdu chcete snažit o zklidnění situace, a Vám opravdu věřím, že to tak myslíte, buťe prosím uvážlivější v tom, co zde publikujete.

Nejednalo se o DETAILNÍ program činnosti. Byl to pokus o přesnější formulování okruhů daných zákonem. Také si nemyslím, že tato část VH byla vedená šťastně. Zcela se ale zapomíná zdůraznit, že to byl pokus -neúspěšný- jak představenstvo více "podřídit" přáním VH, potažmo členů Komory. Neschválením tohoto programu se stalo jediné- NIC. Doposud takový seznam priorit představenstvo totiž nemělo, ani v předchozích obdobích.
Místo toho byl k relativně všeobecné spokojenosti schválen seznam předložený arch. Gabrielem, který ovšem vycházel bodů předložených představenstvem.
Kde je nějaký zásadní problém?? Prostě něco VH chválila, něco neschválila.
Nebo naznačujete že odhlasované proirity (arch. Gabriela) byly schváleny neregulerně?!

Byl jsem na VH také až do konce, byl jsem u toho když HV odsouhlasila závěrečné usnesení.
Nevím, že by někdo na místě právoplatnost VH napadl.

Bez jakéhokoli upřesnění zde píšete "pokud se prokáže zneužití hlasovacího zařízení".
Vy jste něco takového zaznamenal? Podal jste nějaký podnět??
Nebo zde bez přemýšlení přebíráte nařčení pana Smoly o tom, že on viděl, že někdo něco viděl?

Pokud bude debata vedená na základě obvinění tohoto typu
-já sám jsem sice nic neviděl, ale slyšel jsem/viděl jsem, že to snad viděl někdo jiný-
a na základě takových DŮKAZŮ hned budeme zpochybňovat legitimitu, pak ke zklidnění dojdeme fakt těžko.

Pan "Pavel, Michal, AA" či jak se ještě podepisuje se nepochybně takového zklidňování neopomene zúčastnit.
Jak poznat manipulátora? (po druhé:)
Smola Josef
| 03.05.14 09:33
„Manipulátor:

1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom … profesionální zodpovědnosti atd.

2. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a okamžitě reagovat na žádosti i otázky.

3. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (zdvořilosti, lidskosti, solidarity, laskavosti štědrosti, hodnocení „dobrý“ nebo „špatný“ architekt apod.).

4. Manipulátor dokáže u druhého vyvolat pocit viny za pomyslná pochybení. Používá zdánlivě logická zdůvodnění a morální zásady, jimiž se ohání podle toho, jaký cíl si vytkl.

5. Umí podivuhodně překroutit skutečnost a zmást osobu, s níž hovoří…......“

6. atd...
MS - ad uvážlivější v tom, co zde publikujete
Tomáš Vích
| 03.05.14 09:12
- o to mi jde, transparentnost, ne pokrytectví.
Nechtěl jste Michale říct: "podřídit členy komory přání představenstva"? - autorem návrhu činnosti je představentvo. Priority strategie vyšly z předcházející debaty VH o strategii, nejsou dílem ani arch. Gabriela ani představenstva.

Kolik lidí hlasovalo o závěrečném usnesení? Pokud se počet hlasů rovná počtu lidí v sále, pak je vše OK, pokud ne, pak máme, Houstone, problém. Slyším z více zdrojů, že počty nesedí, ověření těchto informací by pomohlo ke zklidnění a vzájemné důvěře.
ad (ne) zklidnění po VH
Josef Smola
| 04.05.14 09:23
Bohužel Tomáši a ostatní, už máme jistotu, že se na valné hromadě a v období po ní stalo více nepěkných věci, (kromě problémů již diskutovaných), které nemají v historii Komory obdobu. Považuji za korektní nejdříve informovat "nové" představenstvo a ostatní orgány Komory a dát jim prostor, aby se vyjádřily...
T.V.
Michal Schwarz
| 04.05.14 10:18
Tomáši promiňte,
ale doufal jsem v trochu smysluplnější odpověď.

1/odsouhlasení návrhu na VH je v tuto chvíli -pokud vím- nejdemokratičtější způsob jaký Komora má. Že návrh vždy někdo předloží, je myslím samozřejmé, stejně tak, že předkládající promítá do návrhu své představy a přání. Pokud se ostatním nelíbí, neodsouhlasí je- jak se konečně stalo.
A v tomto smyslu jsou "priority" dílem arch. Gabriela, protože on je naformuloval. Stejně jako představenstvo formulovalo návrh svůj- ten taky nespadl z nebe.

2/ Opravdu myslíte vážně, že "zklidnění a vzájemné důvěry" se dá dosáhnout obviňováním bez důkazů a dokonce bez "žalobce"? Opravdu Vám stačí "slyšel jsem že..."??

Znovu opakuji, pokud někdo účastníky přepočítával(??) a něco mu nesedělo, proč nevystoupil? Je možné něco takového dokazovat zpětně?? Vy sám, jste tam myslím byl až do konce. Viděl jste něco? Někoho?
Jediné co k tomu mohu za sebe napsat je, že já sám jsem nic neviděl a myslím, že by nebylo ani jednoduché něco takového "skrytě" udělat. Jak je vidět i na této debatě, názory a debaty na VH byly velmi různorodé a myslím, že jsme se všichni vzájemně kontrolovali docela dobře

Zpětně a bez důkazů lze zpochybnit vše. Mohu také tvrdit, že jste mi mé hlasovací zařízení Vy ukradl.
Můžete veřejně dokázat, že ne? ...je to samozřejmě nesmysl.
Je možné si vymyslet nepočítaně i daleko pravděpodobnějších obvinění, které sice nikdo nedokáže, ale stejně tak ani opak. Jediné co zbude je pachuť, nikoli "důvěra".

Proto se opět přimlouvám a prosím o uvážlivější formulace. Věřím totiž , že o zklidnění Vám skutečně jde.

Kolega Smola mi vyčítá, že jsem ho zcela zmátl a vyvolal v něm pocit viny.
Je-li opravdu popletený, tak se mu omlouvám.
ad pachuť, nikoli "důvěra"
Tomáš Vích
| 07.05.14 10:00
Michale, asi Vám dlužím odpověď na alarmující dotaz - Opravdu Vám stačí "slyšel jsem že..."??
Nestačí, ale nebyl jsem na VH do konce, v 19.00 jsem odešel za rodinnými povinnostmi. O zneužití hlasovacích zařízení "se mluví", což je průšvih, ať se ve skutečnosti stalo nebo ne. na místě to pravděpodobně nikdo nekontroloval, což je chyba vedení VH, když to hlasovací zařízení neumožňuje samo o sobě ověřit přítomnost. DR toto podezření, které se k ní zajisté také v ústní rovině doneslo, má schopnost zpětně doložit, předpokládám, že video z VH pokrývá celý sál a že porovnat počty hlasujících s počty autorizovaných při jednotlivých hlasováních by pravdivost této informace objektivně vyhodnotilo. To by situaci zklidnilo bez uvozovek, moje nebo Vaše tvrzení v tom hraje jen dílčí význam, stejně jako dementi představenstva, které v tom šrumu mělo jiné starosti. Pokud Komora nemá tyto demokratické pojistky sama ze sebe, bude jí třeba dodat podnět zvenčí.
Hlasovací zařízení
Tomáš Kodet
| 08.05.14 11:25
Na možné zneužití hlasovacího zařízení bylo upozorněno během jednání kolegou, který seděl v zadních lavicích. Následovalo přepočítání všech přítomných a porovnání s počtem hlasujících. Navíc ke konci hromady většina architektů odešla za rodinnými povinnostmi a zbylou nepočetnou skupinu bylo snadné spočítat téměř z jednoho pohledu.Tolik z pohledu architekta, který to vydržel až opravdu do konce do cca 22:00
vytunelovana komora architektu?
Novotny
| 08.04.19 01:08
Kam zmizely vsechny diskuze o komore architektu?
Nasel jsem jen tuhle starou zpravu.
Proc se nepise o tom, ze z komory architektu byly vytunelovany
penize od platicich clenu?? Zmizelo nekolik milionu korun!
vytunelovana komora architektu?
CCA
| 12.04.19 10:35
Podle kontrolniho nalezu zmizelo vice nez 12 milionu.
Na valne hromade v Brne 13.4. chteji proto clenum zvysit prispevky.
https://www.cka.cz/cs/cka/o-komore/valna-hromada/valna-hroma da-cka-v-roce-2019
účast musí být povinná
Jiří Korák
| 15.04.19 07:39
A účast musí být povinná, holoto jedna členská !!! Jinak .....
Z VALNÉ HROMADY 2019
V BRNĚ.
| 15.04.19 01:40
Z VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 2019 V BRNĚ.

Na začátku účast kolem 100 členů.

Dlouhá prezentace dozorčí rady. Ztráta komory za rok 2018 mínus 4,5 milionu korun.
Majetek komory se za poslední tři roky výrazně zmenšil z 8 milionů na 1 milion.
Za všechno prý může bývalá ředitelka kanceláře Špačková. Představenstvo na ní podalo trestní oznámení.

Návrh na odvolání předsedy ( pro: 55 hlasů, proti: 36, zdrželi se: 18 ). Podle právniček komory tenhle návrh musel mít třípětinovou většinu.

Předseda Ivan Plicka pod tlakem rezignoval na funkci předsedy, ale odmítl odstoupit i z představenstva.

Návrh na odvolání celého představenstva ( pro: 39 hlasů, proti: 57, zdrželi se: 22 ).

Návrhy na audit hospodaření ( pro: 58 hlasů, proti: 45, zdrželi se: 9 ). Podle právniček komory tenhle návrh musel mít třípětinovou většinu.

Návrh na zrušení České ceny za architekturu ( pro: 38 hlasů, proti: 64, zdrželi se: 11 )

Zmatené hlasování i moderátor.

Na konci na návrh Josefa Smutného zvýšen členský příspěvek z 6000 Kč na 7945 Kč nebo takové nějaké číslo, prostě zaokrouhleno 8tisíc Kč ( pro: 45 hlasů, proti: 30, zdrželo se: 10 ).

Potom ještě byla na návrh Tomáše Veselého zvýšena hodinová sazba za práci v komoře z 300Kč/hod na 500Kč/hod ( pro: 35 hlasů, proti: 19, zdrželo se: 11 ).

Na úplném konci valné hromady byl odsouhlasen rozpočet bez rozpravy a usnesení.Výsledky voleb:
do představenstva za Prahu byli zvoleni Hana Zachová (57 hlasů), Jaromír Hainc (48 hlasů), nebyli zvoleni Pavla Kordovská, Tomáš Veselý, Josef Smola, Josef Smutný.

do představenstva za Čechy byl jenom jeden kandidát, byl zvolen David Hlouch (105 hlasů)

do představenstva za Moravu byl zvolen Zdeněk Trefil (32 hlasů), nebyli zvoleni Jan Sapák a Barbara Potysz.
Pavel Martínek byl z voleb vyloučen protože kandidoval za Moravu i když má sídlo v Praze.


do dozorčí rady za Prahu byl zvolen Ondřej Tuček (88 hlasů), nebyl zvolen Petr Durdík

do dozorčí rady za Čechy byl zvolen Miroslav Kopecký (75 hlasů), nebyl zvolen František Křelina

do dozorčí rady za Moravu byl zvolen jediný kandidát Michal Hadlač (113 hlasů)


do stavovského soudu byli zvoleni Václav Šebek (126 hlasů), Josef Vrana (109 hlasů), Petr Krejčí (100 hlasů), nebyl zvolen Josef Kopečný


zdroj:
https://www.facebook.com/CCA-2019-315117059166834/?modal=adm in_todo_tour¬if_id=1555257581081148¬if_t=page_invite
Tak jsou už nějaké zprávy z valné hromady?
Josef Brofsky
| 15.04.19 01:18
Kdo přijal na místo ředitelky kanceláře pí arch Marii Špačkovou, která byla a patrně stále je, v exekuci? A jaký měla pí arch Špačková plat? A ten cca milion, který odešel jejímu manželovi byl za co? Bylo podáno trestní oznámení?
re Z VALNÉ HROMADY 2019
regio
| 15.04.19 06:50
rozumím tomu správně, že byl zvýšen členský příspěvek z 6000 Kč na 8000 Kč ?
Z VALNÉ HROMADY 2019
Martin Rosa
| 17.04.19 10:34
Jen jedno upřesnění – pokud si dobře pamatuji, o návrhu odvolání předsedy se nakonec oficiálně nehlasovalo. Spuštění hlasování bylo zmatečné, nebylo jednoznačné, zda se už hlasuje nebo pokračuje rozprava (třeba já jsem vůbec nehlasoval) – nakonec pokračovala rozprava, na jejímž konci arch. Plicka sám na funkci předsedy rezignoval. (Pro úplnost a dokreslení atmosféry dodávám, že i tak někteří z kolegů dále trvali na hlasování o odvolání v té chvíli již neexistujícího předsedy.)
Z VALNÉ HROMADY 2019
V BRNĚ
| 17.04.19 04:17
pro Martin Rosa
To, že hlasování bylo zmatečné, to máte úplnou pravdu.
Moderátor byl nejenom dost zmatený, ale dost i manipulátor.
Byl jste tam, až do konce? Před vyhlášením voleb
arch. Plicku docela drsně vyzývali, aby odstoupil i z představenstva.
A ostatní členové představenstva seděli a mlčeli a nevystoupili a neodstoupili.
re Z VALNE HROMADY 2019
Novotny
| 23.04.19 02:30
asi tomu rozumite spravne, pry 45 lidi, urcite hlavne funkcionaru komory, zvysilo, uz tak vysoke prispevky pro cleny komory.
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.