Nejlepší diplomová práce ročníku 2017 vznikla na FA ČVUT

Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
26. 10. 2017 00:10
Využití chátrajícího Strahovského stadionu, redefinice a nové funkční užití Pražského hradu nebo dostavba pražského kostela Panny Marie Sněžné - takto velkorysá témata si pro své diplomové práce zvolili finalisté 18. ročníku Přehlídky diplomových prací. Tu každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 67 diplomantů. Vítězkou se stala Veronika Indrová s projektem Stadion Strahov. Na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze (FA ČVUT) její práci vedli Tomáš Novotný, Jakub Koňata a Tomáš Zmek.

Dominance Fakulty architektury ČVUT v Praze

Porota ocenila architektonickou kvalitu odevzdaných prací, zejména těch, které postoupily do vyšších kol hodnocení. "Často jde ruku v ruce s vysokými požadavky vedoucích ateliérů, důrazem na přípravu, dobré rešerše, metodiku a úroveň zpracovaní," podotkla předsedkyně poroty. V letošním ročníku přehlídky vyčnívaly práce diplomantů FA ČVUT. K absolventům této fakulty zamířilo první i druhé místo a také jedno čestné uznání, z celkového počtu přihlášek jich pak z FA ČVUT přišla polovina. Posláním přehlídky je ovšem porovnání úrovně výuky na jednotlivých školách. "Celorepublikové srovnání, či spíše přehled o úrovni čerstvých absolventů může přinést důležitou zpětnou vazbu nejen pedagogům a studentům jednotlivých škol, ale i celé architektonické obci," upozornila Barbora Špičáková.

První cenu a Hlavní cenu společnosti Olympus získala absolventka FA ČVUT v Praze Veronika Indrová s projektem Stadion Strahov. Pod vedením Tomáše Novotného, Jakuba Koňaty a Tomáše Zmeka hledala řešení, jak oživit toto kolosální sportoviště. Porotu zaujala jednoznačně citlivostí přístupu k přestavbě cenné architektonické památky na bydlení s potřebnou občanskou vybaveností, bez větších zásahů nebo bourání - ponechává figuru stadionu v jeho původní podobě, ctí jeho konstrukci i materiál. Vysoká je nejen kvalita projektu, ale i perfektní zpracování jeho prezentace.
Vítězný projekt získává finanční odměnu ve výši 25 000 Kč a fotoaparát od společnosti Olympus.

Druhou cenou jsou letos oceněni hned tři diplomanti. Porota se ji totiž rozhodla udělit jako sloučenou pro nové typologické téma porodního domu. Projekt Porodního domu Letná (resp. U Ledňáčka) na složité parcele zpracovali pod vedením Michala Kuzemenského pozoruhodným způsobem Barbora Kopřivová, Prokop Matěj a Vojtěch Ružbatský z FA ČVUT v Praze. Výsledkem jejich práce jsou podle poroty tři originální a krásné domy.
Oceněné projekty získávají finanční odměnu ve výši 15 000 Kč (5 000 Kč každý).

Třetí pozice putovala k absolventovi Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Miroslavu Pazderovi za projekt Panna Marie Sněžná. Pod vedením Emila Přikryla navrhl dostavbu tohoto kostela jako městské haly. Porota konstatovala, že při možné realizaci by projekt jistě vzbudil nejen bouřlivou diskuzi nad dostavbami historických staveb, ale i řadu kontroverzí. Předložený návrh je ale nepochybně přesvědčivý a vypovídá o sebevědomí autora.
Oceněný projekt získává finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Porota udělila také dvě čestná uznání. První z nich získal Miroslav Hlava z FA ČVUT v Praze za projekt Danjiang Bridge vedený Milošem Floriánem. Porota ocenila lehkost návrhu a výtvarného pojetí ocelové konstrukce mostu, který se stává výtvarným dílem. Druhé čestné uznání si odnesl Jan Skoček, student Ivana Kroupy a Jany Moravcové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), za projekt Mezi městem a stadiony. Autor řešil urbanisticko-architektonické pojetí území rozprostírajícího se za hranou historického jádra Olomouce. Porotci vyzdvihli jmenovitě práci s kontextem a historií místa.

"DIPLOMKY" 2017 v číslech:
67 přihlášených (26 architektek a 41 architektů)
(34 studentů z FA ČVUT v Praze, 10 z FA VUT v Brně, 7 z UMPRUM v Praze, 5 z  AVU v Praze, 4 z FS ČVUT v Praze, 4 z VŠB-TUO Ostrava, 2 z FUA TU v  Liberci, 1 z FAST VUT v Brně)

Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.
0 komentářů
přidat komentář