Marcinková

Milica Marcinková

*1934 - Komjatice, Slovensko
Floriánske nám.2, 81107 Bratislava
Hlavní obrázek
Biografia
Milica Marcinková, rodená Vaneková, vyrastala v rodine s mladšou sestrou, kde obaja rodičia boli učitelia. Architektúru študovala na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, odbor architektúra a stavba miest v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Pôsobili tam vtedy výborní profesori Belluš, Kramár, Karfík, J.E.Koula, Hruška, Piffl, Lacko, Škorupa, Čeněk, Struhár, Hanauer a ďalší pedagógovia prvej generácie a zakladateľov novej Fakulty prichádzajúci so znalosťami z praxe. V päťdesiatych rokoch končila aj prvá generácia architektov študujúcich na Slovensku. Štúdium ukončila diplomom v polovici roku 1959. Svoju architektonickú prax začala 1. augusta 1959 na Stavoprojekte v Bratislave kde pracovala šesť rokov na projektovaní všetkých druhov školských stavieb. Od roku 1965 prešla na pozvanie pracovať do Skupiny ekonomiky a technického rozvoja Ministerstva školstva SR a po reorganizácii Ministerstva kultúry SR, kde bola spolu ďalších sedem rokov. To jej dalo možnosť širšieho rozhľadu a nadhľadu na investorské, projektové a realizačné práce a posudzovanie dôležitých stavieb školstva a kultúry a najmä tiež priamej účasti na týchto prácach. V roku 1972 sa vrátila do projekcie kde bola ďalších takmer dvadsať rokov na Projektovom ústave kultúry v Bratislave. Pracovala tam na celom rade štúdií, projektov a realizácií kultúry a ochrany architektonického dedičstva až do odchodu do dôchodku 15. júna 1991 s následným ďalším pokračovaním projektovania v slobodnom povolaní. Za návrh budovy, interiérov a starostlivosť pri realizácii Domu kultúry v Bojniciach na námestí dostala v roku 1982 Cenu Zväzu slovenských architektov a pri publikovaní tejto práce v dennej tlači a architektonických časopisoch bola v roku 1983 dokumentácia tohoto Domu kultúry vystavená na World Bienale of Architecture - Svetovej výstave architektúry poriadanej Interarchom a UIA v Sofii 6.6. – 12.6.1983.

1953 - maturita na osemročnom Gymnáziu v Bratislave
1953-59 - štúdium na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor architektúry a stavby miest,
1959-65 - Stavoprojekt, Štátny projektový ústav pre výstavbu miest a dedín v Bratislave, projektantka architektúry,
1965-72 - Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR v Bratislave, inžinierka expertízy,
1972-91 - Projektový ústav kultúry v Bratislave, vedúca skupiny architektúry,
1991 - architektka v slobodnom povolaní

Realizace a projekty

Realizácie a projekty
-  Základná deväťročná škola Bratislava-Devín
-  Detský domov diagnostický Bratislava-Trnávka
-  Dom kultúry na námestí v Bojniciach (s Eleonorou Sopkovou)
-  Kino v Nových Zámkoch s kapacitou 400 sedadiel
-  Sedadlá k zasúvacej stupňovitej podlahe pre kultúrne a spoločenské sály
-  Interiéry pre Výskumný ústav papiera a celulózy, Centrálne výpočtové stredisko
   a Virologický výskumný ústav SAV v Bratislave (s Mariánom Marcinkom)
-  Návrh obnovy a rekonštrukcia bloku objektov medzi ulicami Kapucínskou, Klariskou
   Na  vŕšku pre Mestskú knižnicu v Bratislave
-  Návrh obnovy a rekonštrukcie domu č. 201 na Trojičnom námestí v Banskej Štiavnici
   pre obradné a banketové priestory Mestského úradu

Ďalšie projekty, štúdie a súťaže
-  Návrh Kultúrno-spoločenského strediska pre okruh cca 10 tisíc obyvateľov
-  Návrh obnovy a rekonštrukcie Zámku v Břeclavi a nového Amfiteátra pod Zámkom
-  Návrh obnovy a rekonštrukcie Kláštora kapucínov v Bratislave pre Štátny ústav
   pamiatkovej starostlivosti (s Jurajom Molnárom)
-  Dostavba Kultúrno-spoločenského stredisla v Kollárove (s Jurajom Molnárom)
-  Kultúrne a spoločenské stredisko, Mestský úrad, Dom kultúry ROH a Kino na Námestí
   Slovenského národného povstania vo Zvolene
-  Obnova a rekonštrukcia záhrady pri Kaštieli rodiny Thonetových vo Veľkých Uherciach
   (s Danou Marcinkovou)
-  Návrh na kiná s jednosmernou prevádzkou s kapacitami 400 a 600 sedadiel
-  Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa a záhrady v Dubnici nad Váhom
-  Dom kultúry v Pohorelej
-  Dom kultúry na sídlisku v Prievidzi – západ (s Janou Kavanovou)
-  Návrh obnovy a rekonštrukcie Kláštora františkánov v Skalici pre cirkevné účely
   a koncertné sály
-  Súťažný návrh na sériovú hospodárnu výstavbu rodinných domov s panelov, 1.cena
-  Súťažný návrh na obchodný dom a hotel na Kamennom námestí v Bratislave, odmena
-  Súťažný návrh na internátnu školu v Bratislave Pod Bôrikom, 1.cena
-  Súťažný návrh na Vysokú školu dopravnú v Žiline na Hlinách, 1.cena
   (súťaže s Mariánom Marcinkom)

Súvisiace články
Dom kultúry v Bojniciach, časopis Projekt č.2, ročník 1983
Katalóg Svetovej výstavy architektúry INTERARCH-83 World Bienale Of Architecture, Sofia, 6.6 – 12.6.1983
Milica Marcinková, časopis Projekt č.2, ročník 1989
Rozhovor viceprezidenta Spolku architektov Slovenska prof. Štefana Šlachtu s Ing.arch. Milicou Marcinkovou, SAS Projekt, č. 1, ročník 2014