Biografie
1999 - študium FA STU, Bratislava
1997-2007 - prax v Ateliér Vitko-Kobák (Bratislava), Ateliér Vlada Tomalu (Banská Bystrica), Ateliér ARCH-EKO (Banská Bystrica), Ateliér LOCUS Štefana Moravčíka (Selce).
od 2007 - vlastný ateliér, Zvolen
2010 - autorizácia v SKA

Ocenění
2005 - Cena Dušana Jurkoviča Hospic Sv. Alžbety, Lubica (Spoluautor Ing. arch. Michal Gaj st.)
2006 - nominácia na cenu časopisu ARCH Hospic Sv. Alžbety, Lubica (Spoluautor Ing. arch. Michal Gaj st.)
2007 - nominácia na cenu časopisu ARCH Bezbariérový ofis, Zvolen
2009 - nominácia na cenu časopisu ARCH Polyfunkčný dom Ihla, Zvolen

Realizace a projekty