Hyravý

Jozef Hyravý

*1955, Slovensko
Jána Jančeka 2, 03401 Ružomberok
+421 905 554409
hyravyaa@ipea-studio.sk
Hlavní obrázek
Biografie
1970-74 - štúdium na Gymnáziu v Ružomberku
1974-80 - štúdium na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave
1980-84 - zamestnaný projektovom ústave Celprojekt v Ružomberku
1984-91 - zamestnaný v Projektovom ústave obchodu a cestovného ruchu - neskôr Projekting v Ružomberku
od 1992 - založenie vlastného architektonického štúdia IPEA ŠTÚDIO
od 2012 - spolupráca IPEA ŠTÚDIA s mladými architektmi z a2š architekti

Realizace a projekty