stavař / stavařka 2 místa

Kontakt
Mgr. Andrea Živná
kariera.magistrat@praha.eu
Region
Praha
Vloženo
11.07.2019 09:10
„Zajímáte se o práci ve stavebním oboru?“ Nabízíme Vám pozici stavař / stavařka v odboru stavebního řádu (2 místa) Magistrátu hlavního města Prahy. Nabízíme Vám mnoho zajímavých benefitů. Jedná se o výběrové řízení, a proto se podívejte na naše stránky Volná pracovní místa na portálu www.praha.eu a zjistěte všechny potřebné informace.

A čím se budete například zabývat?

Výkon činnosti stavebního úřadu u technicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb, u nichž si odbor stavební vyhradí pravomoc stavebního úřadu, nebo u staveb na území dvou nebo více stavebních úřadů, zejména:
· výkon stavebního dozoru a státního dozoru ve věcech stavebního řádu,
· rozhodování o výjimkách z obecných technických požadavků na výstavbu,
· rozhodování podle jiných předpisů (např. telekomunikační zákon), v nichž je stanovena působnost obecného stavebního úřadu,
· rozhodování o odvolání proti vlastnímu rozhodnutí,
· rozhodování o povolení obnovy řízení,

Jaké benefity u nás můžete očekávat?:

• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• osobní příplatek po zkušební době
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny zdravotního volna (sick days)
• příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
• příspěvek na stravování formou stravenek
• a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod