Městský architekt Choceň

Kontakt
Eva Doskočilová
eva.doskocilova@gmail.com
tel. 605592616

Region
celá ČR
Vloženo
12.02.2019 10:30
Město Choceň vypisuje výběrové řízení na pozici městského architekta. Hlavní náplní jeho činnosti bude spolupráce na urbanisticko-architektonickém rozvoji města, spolupráce při pořizování rozvojových dokumentů města, při tvorbě koncepce veřejného prostoru, spolupráce s Městským úřadem, jeho odbory a dotčenými orgány,zajištění přípravy, zadání a vypisování architektonických a urbanistických soutěží města včetně propagace, konzultace a poradenská činnost pro občany/stavebníky aj.

Podání přihlášek do 28.2.2019 do 15,00hod.
Bližší informace na webových stránkách města https://www.chocen-mesto.cz/volna%2Dpracovni%2Dmista/ms-30058/p1=30058