Biografie
od 2015 - působí jako samostatně činný architekt
2016 - spoluzakladatel Mellan Himmel och Vatten AB, Malmö
2016-17 - pracoval v kodaňském ateliéru Lundgaard & Tranberg Arkitekter
2
013 - absolvoval studentskou stáž ve White arkitekter, Kodaň
2014-16 - vystudoval magisterský program Architektura na Dánské královské akademii umění v Kodani
2010-13  - vystudoval bakalářský program Architektura na Dánské královské akademii umění v Kodani
2001-03 - získal bakalářský titul ze stavebního inženýrství Nackademin ve Stockholmu

Realizace a projekty