In Situ Architectes Paysagistes

30 quai St Vincent, F-69001 Lyon
04 72 98 09 51
e.jalbert@in-situ.fr

Hlavní obrázek
Lyonský ateliér In Situ vede architekt Emmanuel Jalbert, jeho spolupracovníci jsou převážně mladí architekti, urbanisté a krajináři. Atelier se zaměřuje především na veřejná prostranství -  náměstí, parky, úpravy ulic, veřejná schodiště a další městské prostory. Ve svých projektech se snaží propojit přírodní a kulturní složky a sladit paměť místa se současnými přístupy v navrhování.