Schilling

Hans Schilling

*4. 4. 1921 - Kolín nad Rýnem, Německo
19. 2. 2009 - Mnichov, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
Hans Schilling se narodil 4. dubna 1921 společně se svou sestrou-dvojčetem Gretel. Svoji studentskou dráhu začal na obecné škole v Kolíně-Nippes. Ve stejné čtvrti vystudoval také gymnázium a chlapeckou střední školu. Jako mladý absolvent získal praxi u kolínského architekta Karla Banda. Po dvouletém zaškolování mohl učení předčasně opustit, ale nakonec zůstal u svého školitele dalšího jeden a půl roku.
Po druhé světové válce založil Hans Schilling se svým synovcem v Padebornu architektonickou kancelář. Brzy se však odstěhoval nazpět do Kolína nad Rýnem, kde navrhl řadu projektů pro své rodné město.
Ve věku 34 roků se osamostatnil jako volně tvořící architekt. V roce 1980 se spojil společně s Peterem Kulkou. Přes řadu pracovních úspěchů se jejich cesty opět rozešly.
Mezi jeho nejvýznačnější sakrální budovy patří opatství Kömigmünster v Meschede, mírový kostel “Zu den Heiligen Engeln“ a novostavba St. Alban v Kolíně nad Rýnem. Dalšími významnými realizacemi je sídlo řemeslnické komory, obnova Gürzenich (1952-55 spol. K.Band, J.Bernard a R.Schwarz), Maternushaus (1978-83 spol. P.Kulka) a řada obchodních a obytných domů a řeznícký dům na Hohenzollernring.
Pro Schillingovy kostelní stavby je často charakteristický pětiúhelníkový půdorys s dlouhým parabolicky vytaženým chórem (po Druhém vatikánském koncilu už navrhoval bez něj). Parabolický tvar je uchopován “posvátným vrh“ slavných kostelních staveb Rudolfa Schwarze. Mnoho kostelů od Hanse Schillinga odkazuje na vliv Le Corbusierovy potní kaple Notre Dame du Haut v Ronchamp, jak je to vidět například v malé kapli „Zur Heiligen Familie“ v Reichshof-Feld s její zakřivenu vnější stěnou. Pro Schillingova díla jsou také typické plasticky ztvárněné přístavby a vestavby (křtitelnice, schodiště, sakristie).