fatkoehl architekten

*2002 - Berlín, Německo
Strelitzer Strasse 53, D-10115 Berlín
+49-30-695 33 866
+49-172-30 98984
+49-30-695 33 868
contact@fatkoehl.com


Köhl

Florian Köhl

hlavní architekt
Hlavní obrázek
fatkoehl architekten je berlínská kancelář založená architektem Florianem Köhlem v roce 2002. Hlavním rysem práce této kanceláře je neustálé hledání nových způsobů, jak prostřednictvím architektury navázat spojení mezi lidmi a jejich městským okolím. Proto kancelář fatkoehl stála po roce 2000 v čele snah o vytvoření alternativních modelů architektonické produkce na tehdy zcela nehybném berlínském trhu s nemovitostmi. Florian Köhl měl zásadní podíl na vzniku nového přístupu k výstavbě – tzv. co-housingu, tedy sdíleného bydlení –, který předpokládá výrazné zapojení klientů do stavebního procesu a který vedl k novému typu architektury mísící klientovu kreativitu s jasnou vizí architekta. Kancelář fatkoehl v roce 2009 získala berlínskou Cenu architektury.