Co je to udržitelná architektura? - mezinárodní konference na FA ČVUT

Source
FA ČVUT, Praha
Publisher
Tisková zpráva
11.12.2018 09:00
Czech Republic

Prague

Dejvice

Jak dnes vypadá architektura, která má obstát pro další generace? Jak s udržitelností v architektuře pracují inženýři, sociologové či antropologové? Jsou aspekty udržitelnosti aktuálním tématem ve výuce, vědě a výzkumu? Odpovědi přinese mezinárodní konference pořádaná Ústavem navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze, která se koná v úterý 11. prosince 2018 v budově fakulty (Thákurova 9, Praha 6, místnost č. 152, 153).

Konference nabídne pohled na udržitelnou architekturu jako na komplexní přístup, který je ekologický a ekonomický, současně ale také udržitelný po stránce sociální a kulturní, a schopný naplnit estetická očekávání společnosti. Jejím cílem je srovnání teoretických i praktických přístupů z různých oborů, vystoupí proto například psycholog Richard Jedon nebo historik a teoretik architektury Ondřej Hojda. Většina přednášejících jsou profesí architekti, ale i oni se tématem budou zabývat z různých perspektiv.

Zahraničním hostem bude finský architekt a designer Pablo Riquelme, v roce 2012 jmenovaný v rámci programu Design Driven City městským designérem města Helsinky, kde stojí například za novou koncepcí městské knihovny. Navrhl pro ni interiér a vizuální styl a přepracoval také zákaznický servis. Podělí se o své zkušenosti s využitím designu ve veřejném prostoru, ve vyloučených lokalitách a rozvojových iniciativách měst, se kterými spolupracuje.

V dopoledním bloku věnovaném rozvojovým projektům vystoupí Eva Neumayerová s prezentací mezinárodních projektů staveb pro sociálně znevýhodněné komunity v Nepálu a Indii, Jan Tilinger a Eva Machová představí aktuální aktivity, které odstartovala stavba sluneční školy v Kargyaku. O zkušenostech z Himalájí promluví student architektury Tomáš Minarovič, například o tom, jak se místní dokáží vyrovnat s extrémními podmínkami a jaké stavební principy a „low-tech“ technologie jim pomáhají přežít.

Některé sociální aspekty udržitelnosti zmapuje odpolední série příspěvků, které přednesou Martin Kloda o problematice sociálního rozměru revitalizace severočeské krajiny a Karolína Kripnerová na téma architektury a bezdomovectví. Otázku, zda je centrum Prahy udržitelné, zodpoví Tomáš Vích, který se angažuje v aktivitách pro zdravé a transparentně spravované město.

Pozornost se zaměří i na způsoby, jakými se udržitelnost vyučuje na školách architektury. Svoji koncepci představí vedoucí pořádajícího ústavu Dalibor Hlaváček a Šárka Malošíková se bude zabývat přínosem „design-build“ projektů, tedy učením se na reálných projektech.

Konferenci uzavřou příspěvky Martina Čeňka o fotovoltaice v architektuře a městském prostředí, Tomáše Vanického z Centra pasivního domu, který se bude věnovat pasivnímu standardu energeticky úsporných staveb a zákulisí ekologického Oskara poodhalí odborný poradce poroty E.ON Energy Globe Award ČR Aleš Brotánek. 

Na konferenci je možné se registrovat prostřednictvím Google formuláře.

Program:
8.45 – 9.00 Registrace

9.00 Úvodní slovo / Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
9.15 Společenské a historické podmínky udržitelné architektury v Česku / Mgr. Ondřej Hojda, Ph.D.
9.35 Jak moc souvisí estetika, architektura a pozornost? / Mgr. Richard Jedon
9.55 Výuka design-build projektů / Ing. arch. Šárka Malošíková
10.15 Udržitelná udržitelnost ve škole architektury / Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

11.00 Architektura v mezinárodních rozvojových projektech / Ing. Jan Tilinger a Mgr. Eva Machová, Ph.D.
11.20 Himalájské zkušenosti studenta architektury / Bc. Tomáš Minarovič
11.40 Spolupráce architektů na sociálních projektech v jižní Asii / Ing. arch. Eva Neumayerová

13.30 Sustainability through participation – Case Helsinki / MA Pablo Riquelme
14.15 Moře Klidu – sociální rozměr revitalizace severočeské krajiny / M. A. Martin Kloda
14.35 Architektura a bezdomovectví / Ing. arch. Karolína Kripnerová
14.55 Je centrum Prahy udržitelné? / Ing. arch. Tomáš Vích

15.50 Pasivní standard jako pevný základ pro budoucnost / Ing. Tomáš Vanický
16.10 Pohled do zákulisí ekologického Oskara E.ON Energy Globe / Akad. arch. Aleš Brotánek
16.30 Fotovoltaika v architektuře a městském prostředí / Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.
17.00 zakončení konference

Organizační tým konference:
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Karolína Kripnerová
Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Vědecký výbor:
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Eduard Schleger
prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Facebooková událost >
0 comments
add comment