Židovská obec bude pokračovat v revitalizaci hřbitova v Litomyšli

Publisher
ČTK
10.06.2019 08:05
Czech Republic

Litomyšl

Litomyšl - Židovská obec bude ve spolupráci s radnicí a dalšími institucemi pokračovat v revitalizaci židovského hřbitova v Litomyšli. Postupně se opravuje již mnoho let, nyní by se měl více otevřít veřejnosti. Podílet se na tom budou i žáci a studenti místních škol.


"Odstraníme náletové dřeviny na hřbitově i v bezprostředním okolí a pustíme se do odstranění vegetace, která ničí náhrobky. První etapa prací se uskuteční na podzim letošního roku," uvedl Martin Růžička z Židovské obce. Bude také nutné zabezpečit márnici, která je otevřená, je také potřeba obsadit místo správce hřbitova.

Židovská obec zapojí do práce i žáky a studenty. Spolu s nimi vytvoří a umístí informační materiály, které návštěvníkům poskytnou informace o historii zdejší židovské komunity. Pro veřejnost připraví přednášky a komentovanou prohlídku hřbitova. Studenti fakulty restaurování se pokusí o obnovu několika náhrobků, které zničili vandalové. Ve městě již také několik let pokračuje projekt Zmizelí sousedé, který se zabývá zpracováním období holokaustu ve městě a mapování osudů jednotlivých odvlečených Židů.

Židovský hřbitov leží v polích v místní části Lány. Založen byl v roce 1876, nejstarší dochované náhrobky pocházejí z let 1876 až 1877. Během druhé světové války byl hřbitov značně poničen a poslední pohřeb se zde konal v roce 1942. Od války zůstal dlouhá desetiletí ve zpustlém stavu. V období komunismu jej poničila voda stékající z přilehlých polí, některé hroby se propadly a byly dokonce vyplaveny ostatky pohřbených. Část náhrobků byla rozkradena, ohradní zeď se rozpadla, ale postupně se opravuje. Podle Růžičky patří tento hřbitov k nejvíc zdevastovaným židovským hřbitovům v České republice.
0 comments
add comment