Víctor Muñoz Sanz: Lights-Out

Environments and Interfaces of Nonhuman Labor

Publisher

18.03.2019 18:57
Lectures

Operace Lights-out (bez osvětlení) se týkají ovládání výrobního nebo logistického zařízení pomocí softwaru pro vzdálenou správu. Najdeme je na místech, která jsou plně automatizovaná a do značné míry bez obsluhy, a která zpochybňují konvenční pojmy definující architektonický prostor, jako jsou světlo, ventilace či pohyby lidí a jejich proporce; a také jeho vnímání, protože ti, kdo provádějí kontrolu na dálku, pozorují tyto prostory i její obyvatele jen jako datové krajiny na obrazovce. Na základě logiky prostorových a řídících platforem pro automatizovanou práci zde lidé i nelidé vnímají svá těla a chování podmíněně a objevují se nové formy teritoriality, segregace i sociálního soutěžení.
Přednáška nabídne panorama nově vznikajících prostorových typologií a konfigurací, uživatelů a uživatelských potřeb vyplývajících ze stále rozšířenějšího používání automatizačních technologií ve výrobě a logistice. Prostřednictvím důkladného zkoumání anonymních architektur, patentových výkresů, propagačních brožur, robotů, pracovišť a příběhů lidí za nimi tento výzkum ukazuje, jak architektonický výsledek firemních inovací a revolučních průmyslových platforem mění konvenční architektonické postupy – a nabízí pohled na Giedionovu „anonymní historii“ – tak, jak se dnes stává skutečností.
Víctor Muñoz Sanz je architekt, výzkumník a pedagog působící v Nizozemsku. Vystudoval architekturu na ETSA v Madridu (2006), magisterský titul z architektury získal s vyznamenáním na univerzitě v Harvardu (2011) a doktorát z architektury s vyznamenáním pak opět na ETSA v Madridu (2016). Ve své práci se zabývá pojmem „workscapes“, což jsou území a architektury, kde je vykonávána práce jak lidmi, tak i bez nich, a prostory utvářené iniciativami a inovacemi průmyslových podnikatelů. Po rozsáhlé terénní práci, podpořené stipendiem Druker Travelling Fellowship Harvard Graduate School of Design, napsal svou doktorskou disertaci Networked Utopia o nadnárodním urbanismu společnosti Baťa. Od roku 2016 se zabývá současnými průmyslovými oblastmi v kontextu radikálních proměn v politice i výrobních technologiích, a to na různých institucích a v různých výzkumných formátech. Jakožto Emerging Curator 2015-16 vedl v Kanadském centru architektury v Montrealu rozhovor o odkazu aktivit iniciovaných korporátními firmami v průmyslových offshore destinacích, který byl vydán ve formě audio-dokumentárního filmu Off:Re:Onshore. Jako postdoktorand na TU Delft je součástí výzkumného projektu Cities of Making, který zkoumá možnosti pro posílení městské výroby. Jako hlavní spoluřešitel projektu Automated Landscapes na Het Nieuwe Instituut a na Fakultě architektury a vystavěného prostředí TU Delft se věnovuje výzkumu nově vznikajících prostor automatizace. Tento výzkum byl prezentován mj. jako součást holandského pavilonu na Bienále architektury v Benátkách 2018, formou esejí ve Volume, e-flux Architecture, Work Body Leisure a Harvard Design Magazine, a celou řadou přednášek. V současné dobe vyučuje Muñoz Sanz toto téma na TU Delft. Od září 2019 bude stipendistou na Akademie Schloss Solitude ve Stuttgartu.

Úvodní foto: Mléčná farma De Klaverhof, Moerdijk, 2018 (Víctor Muñoz Sanz).
0 comments
add comment