PŘED VALNOU HROMADOU ČKA 2014

Josef Panna

Source
Josef Panna
Publisher
Tisková zpráva
22.04.2014 21:30
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k probíhajícím diskuzím o dalším směřování České komory architektů (a s tím souvisejících nákladech), dovolili jsme si společně s Janem Drahozalem předložit Valné hromadě ČKA, která se bude konat dne 26.4.2014, v hlasovatelné podobě dva návrhy usnesení. První návrh se týká úprav rozpočtu a druhý snížení výše členských příspěvků.

Představenstvo ČKA návrh rozpočtu pro rozhodnutí Valné hromady 2014 odhlasovalo celkem třikrát.
V únoru 2014 byl přijat 7 hlasy z 12 návrh rozpočtu "v celkové výši výdajů, resp. nákladů" 23.002.100 Kč.
V březnu byl přijat 7 hlasy z 12 návrh rozpočtu ČKA v celkové výši nákladů 23.470.100 Kč.
Naposledy byl návrh rozpočtu ještě 3.4.2014 opravován hlasováním emailem - pro hlasovalo 7 členů představenstva.

Vzhledem k tomu, že tento návrh rozpočtu považujeme za nekvalitně připravený a neodpovídající svou výší rozpočtům z předchozích dvou let, a protože při jeho projednávání nebyly vzaty v potaz vznesené připomínky jak od členů představenstva, tak od zástupců Dozorčí rady a Stavovského soudu, předložili jsme Valné hromadě ČKA k rozhodnutí návrh úprav rozpočtu tak, aby dosáhl celkové výše 21.815.000 Kč (počítáno ve výnosech a nákladech). Tuto sumu považujeme vzhledem k posledním výsledkům hospodaření ČKA za rozumnou a pro Komoru bezpečnou. Členové ČKA by si měli mít možnost vybrat z variant rozpočtu, tak jak je tomu u některých dalších profesních komor.

Pro srovnání ČKA hospodařila v roce 2013 s rozpočtem 21.770.000 Kč a ziskem před zdaněním ve výši 1.141.205,- Kč (přičemž avizovaný zisk ve výši 1.500.000,- Kč byl snížen kroky, které byly učiněny v lednu 2014).
V roce 2012 měla ČKA rozpočet 21.900.000 Kč a zisk před zdaněním ve výši 1.377.074,- Kč.
Myslíme si tedy, že za poslední dva roky se podařilo prakticky prokázat, že ČKA funguje s reálnými náklady kolem 21 milionů korun.

Finanční situace ČKA se za poslední dva roky nepochybně zlepšila.
Hospodářské výsledky ČKA po zdanění:
2008   - 294.345 Kč
2009   - 1.502.147 Kč
2010   - 413.101 Kč
2011   - 343.842 Kč

2012   + 671.224 Kč
2013   + 976.234 Kč

Podařilo se nám dosáhnout i toho, co bylo avizováno na poslední Valné hromadě 2013.
Jednáním s Finančním úřadem a podáním dodatečných opravných daňových přiznání se vrátila na účet ČKA částka 763.000,- Kč. Stavy na účtech ČKA se zvýšily na sumu 4.268.000,-Kč.

Je otázkou, zda prostředky uspořené v předchozích letech utratit, případně jakým způsobem.
Za poslední dva roky jsem měl možnost potkat se s mnoha architekty z celé republiky, a proto jsem přesvědčen, že vzhledem k situaci, která na trhu projekčních prací panuje, není vhodný čas zvyšovat rozpočet ČKA.
Naopak, řadě členů ČKA by pomohlo snížení výše příspěvků.

Dovolili jsme si tedy předložit Valné hromadě ČKA rovněž následující návrh usnesení:

Valná hromada České komory architektů schvaluje snížení standardní výše příspěvku autorizovaných osob pro rok 2015 na výši 5.000 Kč ročně.
A ukládá představenstvu ČKA, aby s tímto vědomím připravilo následující návrh rozpočtu ČKA pro rok 2015.

Je na členech ČKA přítomných na Valné hromadě, zda budou chtít rozhodovat i o dalších možných otázkách:
  • Má se Česká komora architektů za stávající nepříznivé situace soustředit na jádro své činnosti, které dokáže svým členům zajistit (legislativa, právní pomoc, autorizace, profesní vzdělávání, podpora soutěží)?
  • Nebo se má "rozkročit šířeji"? Kam a případně za jakých nákladů?
  • Má Česká komora architektů dále zvyšovat počet zaměstnanců své kanceláře?
  • Má být znovu vytvářena pozice sekretáře Komory?
  • Jaké další akce má případně ČKA pořádat či spolufinancovat?
Je na výsostném rozhodnutí Valné hromady ČKA, která se bude konat v sobotu 26.4.2014 od 9:30 hod, jaký směr a jak vysoké náklady si členové zvolí.
43 comments
add comment
Subject
Author
Date
Tak tenhle rok na hromadu pojedu
Martin
23.04.14 09:25
Hromada
AA
23.04.14 09:37
konečně
Misa
24.04.14 11:11
Jsem zvedavy
Morava
24.04.14 05:38
Přijedu
Archa
24.04.14 05:46
show all comments