O užitku a škodlivosti h̶i̶s̶t̶o̶r̶i̶e̶/teorie pro život - křest nové knihy

Source
Galerie VI PER
Publisher
Tisková zpráva
28.01.2019 08:45
Czech Republic

Prague

Karlín

Pondělí 28. ledna 2019, 19:00 hodin
Galerie VI PER, Vítkova 2, Praha-Karlín
Moderuje: Jiří Tourek
Pořádá Galerie VI PER a nakladatelství Zlatý řez.

U příležitosti vydání velkého výběru textů o architektuře – knihy Euroamerické architektonické myšlení 1936–2011 – proběhne v Galerii VI PER debata o roli teoretické reflexe architektury. Editorsky nastavený výběr textů, kdy se do knihy zařadily jen texty aktivních, známých architektů, přímo vybízí k diskusi o tom, jaký specifický žánr je psaní o architektuře a jak se liší či kryje s teorií architektury. Kdo (a proč vlastně) dnes píše o architektuře? Jaké specifické žánry psaní se okolo architektury točí? Ovlivňují texty architekturu nebo proces běží jen obráceně? O užitečnosti a škodlivosti teorie pro architekty a architekturu přijde debatovat jeden z editorů knihy, historik architektury Rostislav Švácha, filosof a teoretik architektury Marian Zervan a teoretička architektury Monika Mitášová. Knihu představí Jana Tichá.

Rostislav Švácha je historik architektury a vysokoškolský pedagog. Působí jako vedoucí Katedry dějin umění FF UP v Olomouci a vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze. Je autorem mnoha článků a studií, vydal či editoval několik knih. Z poslední doby např. Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích a Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989 (2016 a 2017), Dějiny umění v českých zemích 800–2000 (2017) a právě antologii Euroamerické architektonické myšlení 1936–2011 (2018).

Marian Zervan působil v letech 1993–2003 jako vedoucí Katedry teórie architektúry, umenia a dizajnu na FA STU v Bratislavě. Od roku 2006 vyučuje na Filozofické fakultě Trnavské univerzity, kde se stal v roce 2010 profesorem oboru dějiny umění. Zabývá se teorií architektury a sakrální ikonografií. Jako profesor působí rovněž jako garant magisterského a doktorského studia pro obor dějiny a teorie výtvarného umění a architektury na Katedre teórie a dejín umeni VŠVU v Bratislavě, kde mj. vyučuje dějiny architektury, dějiny architektonických teorií a kritiky, současnou architekturu, filosofii či estetiku.

Monika Mitášová se zabývá dějinami teorií, současnými teoriemi architektury a interpretací architektury. Působila v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, nyní přednáší na Filozofické fakultě Trnavské univerzity. Je editorkou dvojice knih textů a rozhovorů o americké kritické a projektivní architektuře Oxymorón a pleonasmus I a II, spoluautorkou antologie Česká a slovenská architektura 1971–2011: Texty, rozhovory, dokumenty, kterou sestavila společně s Jiřím Ševčíkem, a dvojice knih věnovaných Vladimíru Dedečkovi z roku 2017.

Jana Tichá se zabývá moderní a současnou architekturou v širších kulturních souvislostech. Od roku 1996 vede nakladatelství Zlatý řez, pedagogicky působí na FA ČVUT. Je autorkou řady knižních publikací, mj. průvodce po současné architektuře Prahy PRG 2021 (2007, s Irenou Fialovou), nebo Prostor a místo: Architektonická tvorba na území České republiky 1989–2014. Editorsky připravila několik tematických antologií současné architektonické teorie, z nichž zatím poslední je Architektura a krajina (2017).

Součástí diskuse bude představení a křest publikace Euroamerické architektonické myšlení 1936–2011.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles