Martino Stierli: Montage and the Metropolis

Publisher

18.10.2018 22:24
Lectures

Přestože je montáž považována za jeden z klíčových konstrukčních principů moderní doby, její důležitost pro dějiny moderního uvažování o městech a jejich architektuře nebyla nikdy dosud odpovídajícím způsobem prozkoumána. Martino Stierli se ve své přednášce pokusí nastínit dějiny montáže v urbánních a architektonických kontextech pozdního 19. století, její využití avantgardními hnutími počátku 20. století a její výsledné přivlastnění postmodernou. Stierli zkoumáním fotomontáže, teorie filmu Sergeje Eisensteina, prostorových experimentů Miese van der Roheho či využití literární montáže v manifestu „Třeštící New York“ (1978, česky 2007) Rema Koolhaase ukazuje, jak je princip montáže stěžejní pro moderní dobývání prostoru a pro tvorbu a ztělesňování měst současnosti. Podíváme se společně na architekturu, fotografii, film, literaturu i vizuální kulturu a na ukázky z děl umělců a architektů, jako jsou Mies, Koolhaas, Hannah Höch, Paul Citroen, George Grosz, El Lisickij a Le Corbusier.

Martino Stierli od roku 2015 zastává funkci hlavního kurátora sbírky architektury a designu v Muzeu moderního umění (MoMA) v New Yorku. Dohlíží zde na pestrý program výstav a instalací a na nákup nových uměleckých děl sekce Architektury a designu. V současnosti zde můžete vidět jeho výstavu „Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980“, na níž pracoval jako kurátor spolu s Vladimirem Kulićem. V roce 2016 zde uspořádal spolu s Ann Temkin výstavu „From the Collection: 1960-1969“. Stierli je autorem knih „Las Vegas in the Rearview Mirror: The City in Theory, Photography, and Film“ (Getty Research Institute, 2013), „Montage and the Metropolis: Architecture, Modernity and the Representation of Space“ (Yale University Press, 2018) a spolueditorem knih „Participation in Art and Architecture“ (I. B. Tauris, 2016) a „Before Publication: Montage in Art, Architecture, and Book Design“ (Park Books, 2017). Organizoval a spolupodílel se na organizaci několika výstav, a to včetně mezinárodní putovní výstavy „Las Vegas Studio: Images from the Archives of Robert Venturi and Denise Scott Brown“ či „The Architecture of Hedonism: Three Villas in the Island of Capri“, která byla součástí 14. architektonického bienále v Benátkách 2014. Stierli získal titul PhD na ETH v Curychu. Předtím, než začal pracovat v MoMA, působil jako profesor švýcarské národní vědecké nadace (SNSF) na Institutu dějin umění curyšské univerzity. V roce 2012 absolvoval stipendijní stáž na Getty Research Institute v Los Angeles.
0 comments
add comment