Kancelář architektury města Karlovy Vary - představení

Source
Kancelář architektury města KarlovyVARY°
Publisher
Tisková zpráva
05.07.2018 13:20
Czech Republic

Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem. Důležitým úkolem KAMKV je komunikace s veřejností, náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.
Naším hlavním cílem je spoluvytváření a udržování celkové koncepce rozvoje města. Úkolem KAMKV je vydiskutovat a formulovat oprávněné zájmy města pro jeho další rozvoj. V otázkách rozvoje města, jeho architektury a urbanismu se často rozhoduje pouze v politické rovině bez dostatečného odborného zázemí. Ve městě chyběla dostatečná kontrola nad zásahy do veřejného prostoru a chyběla zde dlouhodobá koncepce pro tvorbu města.
Tým Kanceláře architektury města Karlovy Vary společně v dialogu se samosprávou města a s jeho obyvateli bude pracovat na vytváření společné představy o obrazu města jako celku v časovém výhledu budoucích cca 25–30 let.
KAMKV se snaží vytvářet podmínky pro vstřícný, zdravý, bezpečný a přívětivý funkční městský celek, podněcuje kvalitu architektury a vědomě dotváří jedinečný obraz města, iniciuje a formuluje smysluplná zadání pro architektonické soutěže a prosazuje realizaci jejich výsledků, aktivně se podílí na veřejném dialogu o městě a podněcuje zájem veřejnosti o městský prostor. Snažíme se získat mladé odborníky, kteří mají zájem takovou vizi města vytvářet a udržovat ji s námi.
Svou činnost jsme zahájili dne 1. března 2018. O zřízení naší organizace však bylo rozhodnuto už dne 27. 6. 2017, kdy ji schválilo zastupitelstvo na svém zasedání. Po tříměsíčním fungování máme prozatím čtyřčlenný tým.
První sídlo našeho pracoviště je v pavilonu D na náměstí Milady Horákové, přičemž část pavilonu je zpřístupněna veřejnosti pro nahlédnutí do odborných knih, brožur a tiskovin. Brzy se v tomto prostoru budeme setkávat na diskusích o městě, přednáškách a workshopech.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles