Schreieck

Marta Schreieck

*1954 - Innsbruck, Austria

Henke und Schreieck

Neubaugasse 2/5, A-1070 Wien
+43 1 5262118-0
+43(1) 5267243
henke.schreieck@aon.at
Hlavní obrázek
Biografie
1975-81 - studium architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni v mistrovské škole Rolanda Rainear a Timo Penttilä. Podnikla 
studijní cestu po USA a Číně.
od 1982
- vlastní kancelář ve Vídni (spol. s Dieterem Henke)

1995
- hostující profesorka na Akademii výtvarných umění ve Vídni

1999
- konference o budoucnosti architektury na universitě v Výmaru

2004
- kurátorka rakouského pavilonu na 9. bienále architektury v Benátkách
2005
- členka sboru Akademie výtvarných umění ve Vídni
2007
- prezidentka centrálního svazu rakouských architektů
2009-14
- členka rakouského ministerstva pro vzdělávání BMUK (pro oblast architektury a designu)

2009-13
- členka poradního sboru BIG (Bundes Immobilien Gesellschaft)

Realizations and projects

0 comments
add comment